Poradenství, sdílení, sebepoznání

Nabízím bezpečný prostor pro sdílení, vyslovení a pojmenování problému.

Jistě znáte situace, kdy se ocitnete v krizi či v bodě „nula“.  Je to bod, kdy se každý člověk potřebuje vypovídat, slyšet nahlas svoje myšlenky. Potřebuje, aby ho někdo nezávislý poslouchal. Možná mu dal jakési „zrcadlo“, ukázal jiný úhel pohledu. Je to bod, kdy si člověk potřebuje teprve pořádně uvědomit, co se vlastně stalo, co mu chybí, co potřebuje jinak. Je to situace, kdy to potřebuje říkat pořád dokola a slyšet se, ne jednou, ale několikrát….a pak se najednou něco posune. Možná propukne krize, kdy už je možno se odrazit. Možná přijde pochopení, odpouštění, pohled na nové obzory…

Slovy Billa Plotkina : „ Když se s někým podělíte, uleví se vám od části zátěže, kterou byste jinak nesli při prožívání sami. Je velmi obtížné čelit bouři sám či sama, i když je ta bouře naše vlastní“.

Z vlastní zkušenosti vím, jak nesmírně důležité je sdílení a mluvení nahlas s citově nezainteresovaným člověkem. Už to samo o sobě je obrovsky léčivé.

V případě zájmu se  následně se můžeme domluvit na osobní práci s využitím technik grafologie, sebepoznání, poradenství,  práci s energií,  zpracovat Váš osobní příběh pomocí mapy života či se vydat do přírody a pracovat s její silou formou doprovázené pouti nebo psychohygieny, či jakkoliv dle Vašich potřeb.

Vše můžeme přirozeně propojit  s relaxačním a meditačním prostorem.

SEBEPOZNÁNÍ A PORADENSTVÍ

K sebepoznání slouží nepřeberné množství technik a každému z nás vyhovuje něco jiného. Pracuji s těmi technikami, kterými jsem sama prošla a ukázaly si mi jako nejefektivnější.

Můžeme pracovat

Můžeme využít různé druhy poradenství:

  • Vyprávění – aktivní naslouchání – velmi účinná technika založená na plné pozornosti v okamžiku teď. Tím, že mluvíte nahlas, si uvědomujete a třídíte své myšlenky a názory. Aktivní naslouchání vás vede k uvědomění si dalších souvislostí a prožitku důvěry a sebedůvěry.
  • Reflektivní poradenství – klient je veden k uvědomění si souvislostí a různých úhlů pohledu, pozitiv a negativ své volby. Získává postupně pochopení ostatních zúčastněných na problému.
  • Gestalt poradenství – klient dostává jakési zrcadlo, které mu pomáhá objevovat sám sebe emocionálně i fyzicky. Vlastní interpretací se dostává ke způsobu řešení svého problému.
  • Systemický přístup – pracujeme s tím, že problém vznikl v systému mnoha činů a interakcí a pokoušíme se je rozklíčovat.

Vždy vycházíme z toho, ŽE KAŽDÝ SÁM JE ODBORNÍKEM NA SVŮJ ŽIVOT A JEN ON SÁM ZNÁ ŘEŠENÍ SVÝCH PROBLÉMŮ. Jen je někdy třeba pomoci to řešení objevit.

Kde:
Minilázně Veronika, Hálkova 920, Humpolec

Nový Zlíchov 3172/6, 15 00 Praha 5