PRACOVNÍ ZMĚNA

Příběh z koučinku:

JAK SE ROZHODNOUT, KDYŽ CHCI PRACOVNÍ ZMĚNU A NEJSEM SI JIST(Á), ŽE TOHLE JE TO ONO.

Všichni známe situaci, kdy cítíme, že je třeba udělat profesní změnu. Pak mohou nastat dvě situace. Buď víme, co chceme, jen ještě nevíme, jak a kudy. Anebo víme, že chceme změnu, ale nemáme jasno jakou.

Klientka věděla přesně, jak má její další práce vypadat. Avšak prozatím takové pracovní uplatnění ve svém okolí neviděla. Odpověděla na nabídku, která její záměr naplňovala zčásti. V koučinku jsme pracovaly s tématem záměru dalšího pracovního směřování. Pomocí technik a dobrých otázek lze odhalit, jak a čím sami sebe blokujeme a tyto vzorce otočit. Anebo také zjistíme, že to vlastně není ta vysněná práce a potřebujeme otevřít nové úhly pohledu. Koučink má za cíl měnit myšlení a činy tak, abychom byli schopni vidět z dosud neznámých úhlů pohledu vlastní situaci. Klient pak spolu s koučem realizuje kroky k této změně. V našem případě se ukázalo, že profese, kterou chtěla klientka vykonávat, je pro ni opravdu to pravé. Měla pro ni dostatek znalostí, zkušeností i motivace. Věděla přesně, jak se její život po dosažení nové profese promění a bylo to v souladu s ní i jejím blízkým okolím.

CO TEDY BYL TEN OŘÍŠEK K ROZLOUSKNUTÍ?

Problémem bylo, že nabízená práce byla na jiné pozici, než by si přála. Klientka dobře věděla, že by jí přinesla mnoho administrativy, řešení rozpočtu, psaní statistik a další záležitosti, které vykonávat nechtěla. Jejím cílem bylo být v přímém kontaktu s klienty dané organizace.

Použily jsme techniku „Pohled z budoucnosti“ a následně se vracely postupnými kroky zpět do současnosti. Tato technika má tu sílu, že změní naše uvažování a prožívaní, jakoby ke změně již došlo a klient dobře cítí a vidí, co v dané situaci prožívá. Dále jsme techniku vedly do možností i jiných cest pracovní realizace.

Výsledek za 1,5h koučinku byl tento.

  • Klientka se ujistila, že její směr je pro ni ten správný.
  • Uviděla i další cestu své seberealizace – cestování. Po dalším zkoumání jsme došly k výsledku, že cestování je pro ni uvolnění, svoboda a kreativita – hodnoty pro její práci. Ví, že má více pracovat na svém postupném uvolňování.
  • Sebehodnota – pocítila pocit své hodnoty. Prožila poznání, že opravdu má co nabídnout.
  • AHA poznání – uvědomila se, a to velmi silně, že ONA JE TA, KTERÁ VYJEDNÁVÁ A ROZHODUJE SE, ZDA PŘIJME JEJICH NABÍDKU. Toto poznání bylo hodně významné proto, že do této chvíle přistupovala k celém výběrovému řízení z pozice „žádám o práci, zaměstnejte mě, prosím.“
  • Ví, že její kroky k cíli vedou přes spolupráci s dalšími organizacemi, komunikaci o svém záměru a osobnímu uvolnění z tlaku, který na sebe sama kladla.

Když na konci koučinku mají obě strany spokojenou mysl a zářící oči – je to výborný výsledek a největší odměna.

Ještě jednou silné uvědomění příběhu – ONA JE TA, KTERÁ VYJEDNÁVÁ A ROZHODUJE SE, ZDA PŘIJME JEJICH NABÍDKU, PŘESTOŽE JI SAMA POPTÁVALA. Pro některé z nás je to jasné a někteří na to zapomínáme a necháme za sebe rozhodovat.