Cena DAR ZA DAR

Můj honorář má dvě části:

  • ocenění mého času věnovaného klientovi
  • ocenění přínosu služby

Můj čas ocení klient stejně  jako oceňuje svůj čas. To znamená, že za čas, který spolu strávíme, zaplatíte vždy tolik, kolik je Váš hrubý příjem (svůj příjem zdaňuji) za stejnou dobu.

K této částce můžete přičíst jakoukoliv další odměnupokud Vám byla moje služba přínosem, a to kdykoliv později.

Tedy:

  •  můžete zaplatit pouze fixní částku
  •  a nebo fixní částku + odměnu.

Vše je v pořádku a já děkuji.

Při doprovázené pouti klient vždy platí bezprostřední náklady na cestu.