Co je doprovázená pouť

Buďte na jeden den poutníkem. Venkovní krajina vás zavede až do vaší vnitřní. Odnesete si hluboký prožitek, nový pohled nejen sami na sebe, ale i na situace, jež vás obklopují. Dostanete se ke zdroji vnitřní síly a odhodlání žít tak, jak opravdu chcete.

Tato jednoduchá a prastará technika sebepoznání a osobní transformace pracuje s prostředím přírody, které zrcadlí naše podvědomí.


Co vlastně je doprovázená pouť?

Tak, jak jdeme a vyprávíme, zrcadlí krajina dané téma. Mluvíme třeba o nové cestě a před námi se ukáže zarostlá a nepřístupná pěšina. Krajina nebo Vesmír nebo energetické pole (jak to kdo vnímá) s námi rezonuje a dává nám znamení. Nejen na pouti, ale také v životě. Na pouti je s vámi průvodce, který je pomáhá vidět.

Během pouti podle individuální potřeby zapojíme techniky koučinku, psychologického hovoru, meditace, aktivního naslouchání (naslouchání „za slovy“) a další podle typu Vaší osobnosti.

Díky chůzi krajinou je dostatek prostoru pro ticho. Odpadají okamžiky, kdy „není co říct“ a člověk je z toho nervózní, protože ve vnitřním prostoru to tak působí. Ticho je naopak velmi cenné, protože se v něm odehrávat ta nejdůležitější vnitřní poznání a uvědomění.

Putování krajinou Vás naučí, jak prohlubovat svoji intuici.


Co si poutník odnáší?

Nejvýznamnější jsou vlastní prožitky. Často jde o velmi silné emoce, které se ukládají do emoční paměti a podvědomí. Slova zapomenete, ale emoční prožitek – ten si vybavíte i z mnoho let velmi snadno. Dále si poutník odnáší své vlastní poznámky, grafickou mapu pouti, někdy mapu života a případné záznamy dle individuálních potřeb.


Vlastní průběh pouti

Cestu volí klient. Může jít o krajinu, kterou máte rádi. Někdy jde o krajinu z dětství, neznámou krajinu nebo i městskou krajinu. Někdy chcete nechat volbu na průvodci. Pak zapojím svoji intuici a vy se necháte překvapit.

Sdělíte záměr či téma pouti.

Jdeme, povídáme, mlčíme….. jak je zrovna třeba.

Upozorním Vás na všechny důležité momenty, na souhru s krajinou, navrhnu různá cvičení, která Vás mohou posunout.

Po celou pouť svými postřehy a otázkami držím směr hovoru ke stanovenému záměru a vedu Vás k jádru věci tak, abyste si z prožitého putování odnesli co nejvíc.

Na závěr zpracujeme mapu pouti, kdy shrneme všechny zásadní momenty, prožitky a poznání. Uchopíme je do slov. Nastavíme, jak vše integrovat do běžného dne.


Pouť je vhodná, pokud:

  • Prožíváte zlomové okamžiky života (profesní směr, osobní krize, změny v rodině…)
  • Chcete získat nadhled nad svou situací či proběhlým životním obdobím
  • Chcete nalézt svůj potenciál, osobní dar
  • Potřebujete získat inspiraci, uvolnit se a otevřít novým příležitostem
  • Chcete se zastavit, odpočinout, znova se „nadechnout“
  • Hledáte cestu k sobě, ke své intuici, svému vnitřnímu zdroji
  • Cítíte se vyhořelí nebo cítíte, že potřebujete nastavit prevenci před vyhořením

Co na doprovázenou pouť říkají odborníci a věda?

Dle amerického doktora psychologie Billa Plotkina se chůze přírodou v současnosti jeví možná jako nejzásadnější technika přirozené očisty a základ psychohygieny pro lidi západní kultury. Hektický způsob života plný úkolů z oblasti pracovní, zájmové i rodinné nás vzdálil od sebe sama do kanceláří, měst a virtuální reality. Ruku v ruce s tím významně narostlo množství depresí, úzkostných poruch a civilizačních chorob. Vše se děje zvenčí. Setkání člověka se svým nitrem je tak vzdálenější než kdykoliv dříve. Výsledkem jsou výše zmíněné choroby.

Zkušenost i výzkumy ukazují, že pobyt v přírodě harmonizuje, zklidňuje a léčí. Neví se přesně proč, ale pravděpodobně hraje velkou roli to, že jde o naše přirozené prostředí. Organismus se napojuje na své „doma“.  Sdělení, která zrcadlí příroda a podněty, jež k nám vysílá, jsou důležitou protiváhou přemíry informací. Příroda dnes dle moderní psychologie stojí jako pevný bod mezi člověkem a rozpadajícími se společenskými paradigmaty.

Na krátké pouti přírodou můžeme uvidět to, co jsme neviděli roky života.