Cena

Při doprovázené pouti vycházím z filozofie DAR ZA DAR.

Můj honorář má dvě části:

  • ocenění mého času věnovaného klientovi
  • ocenění vlastního pokroku

Můj čas ocení klient stejně  jako oceňuje svůj čas. To znamená, že za den pouti mi dá tolik, kolik si sám vydělá za den hrubého  (svůj příjem zdaňuji).

Ocenění vlastního pokroku je na klientovi. Pokud bude mít pocit, že mu pouť nic nepřinesla, nezaplatí nic dalšího navíc. Pokud ale bude mít pocit, že ho pouť posunula a zaznamenává vlastní pokrok, připlatí jakoukoliv částku od 0 výše tak, jak oceňuje svůj vlastní pokrok. Vše je v pořádku a já děkuji.

Klient vždy platí bezprostřední náklady na cestu - obvykle náklady na dopravu, ubytování, příp. stravu.