Doprovázená pouť – technika péče o duši

Doprovázená pouť je vynikající forma běžné psychohygieny . Smyslem je zregenerování organismu, harmonizace psychických procesů a nastavení celkového stavu spokojenosti a pohody. Průběh je podpořen přírodní silou, znalostí a využitím relaxačních a meditačních technik, vědomým spolubytím s klientem a intuitivním využitím všech dostupných prostředků psychohygieny.

Při takovéto pouti není cílem cokoliv řešit, i když možné to je. Často takové téma spontánně vyplyne jako záměr běžné doprovázené pouti.

Forma: metoda pracuje s přirozenou očistnou a harmonizační silou přírody. Tuto přirozenou sílu propojujeme s relaxačními a meditačními technikami vhodnými právě do přírodního prostředí a ideálně vše skládá do smysluplného celku. Člověk tak získává znalost technik, které může využít ve svém běžném životě.  Zároveň nenásilně prochází přirozenou harmonizací.

Cíl:  podpora, prevence a udržení duševního zdraví  

Znaky doprovázené pouti v rámci psychohygieny:

  • Kratší časový prostor – ideálně 2 – 3h či déle
  • Rozvoj relaxačních technik v přírodě dle individuálních potřeb
  • Vedení a nadhled průvodce

Proč být v přírodě s průvodcem:   

  • Když se chcete nechat provést
  • relaxačními technikami vhodnými do přírody
  • zastaveními v sobě a v přírodě
  • meditacemi v přírodě
  • řízenými meditacemi
  • Když se chcete oddat jen sám sobě a nesledovat cestu a okolní prostor
  • Když se potřebujete projít přírodou a mít s sebou nezávislého „svědka“ dění či průvodce.

Cena se řídí filozofií DAR za DAR