Pravidla

Klient

  • volí sám místo pouti, délku trasy, příp. cíl pouti
  • přichází se záměrem. Tedy co chce řešit, proč chce pouť. Může jít o cokoliv od zásadního životního rozhodnutí až po běžnou potřebu poodstoupit od svého života a pohovořit s nezávislým průvodcem
  • určuje téma a hloubku hovoru

Průvodce

Vše, co na pouti proběhne, zůstává v jejím prostoru a čase. Nic nezapisuji ani jakkoliv jinak neodnáším.

Vytvářím bezpečné prostředí pro klienta a pro sebe.

Před poutí

Domluvíme si konzultační schůzku před poutí, kdy si vyjasníme možnosti a očekávání, pohovoříme o záměru pouti. Totéž je možné emailovou formou.