Příprava

Je vhodné cca týden až 10 dnů před poutí sledovat své sny, vztahy, pocity. Všímejte si všeho, co se vám děje, co ve vás tyto děje vyvolávají a zapisujte si je. Pokud to umíte, meditujte. Otevřete se kreativitě a své intuici. Dělejte, co vás intuitivně napadne. Stanovte si záměr pouti.