Etický kodex

  • bezpečný prostor pro klienta i pro sebe
  • soukromí a důvěra
  • akceptace a nehodnotící přístup
  • respekt a úcta
  • otevřenost
  • empatie