Grafologický portrét osobnosti

Celkový grafologický portrét osobnosti dává člověku jedinečnou možnost nahlédnout na sebe sama z „ptačí perspektivy“. Je to výborná forma sebepoznání. Získáte pochopení svých životních rozhodnutí a myšlenkových procesů, tedy proč věci prožíváte právě tak, jak prožíváte. Pochopíte, co vás brzdí, co vás motivuje. Uvidíte, na jakých silných stránkách můžete stavět své další životní směřování.Důležité je vědět, že tak, jak jsou věci teď, jsou v pořádku.
Vždy ale můžeme něco pochopit, posunout, změnit. Proto je dobré nahlédnout na sebe občas „ z výšky“.Grafologický portrétukazuje:

Celkovou charakteristiku člověka, pramenné a povrchové vlastnosti, sebepojetí a proces sebepřijetí, pracovně-výkonové charakteristiky, vitalitu, temperament, vůli, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, morální vlastnosti, způsob prožívání, silné a slabé stránky, vlastní potenciál, možnosti ke zlepšení určitých stránek života, ambice, životní směřování, vlastní omezení, harmonii, vyrovnanost, empatii.

CENA:   1800,- / písemný portrét osobnosti              1500,- / osobní setkání nad rukopisem s předchozí přípravou