Grafologie pro život

„Tak, jak se písmo pohybuje po papíru, tak se člověk pohybuje životem.“

Grafologie je věda, kterou máme denně k dispozici. Nelze ji nastudovat během workshopu. Avšak lze díky ní pochopit, jak lépe porozumět sobě i ostatním.

Cíl workshopu je pochopit základní souvislosti v projevu člověka a jeho rukopisu. Rukopis je nazýván také „mozkopisem“ – tedy něčím, co jde z podvědomí, je nevědomým procesem.RUKOPIS JE JEDINEČNÝ PROJEV ČLOVĚKA A NEEXISTUJÍ NA SVĚTĚ
DVA TOTOŽNÉ

Na workshopu se zaměříme na tato témata:

  • Vysvětlíme si základní principy grafologie a budeme se učit poznat prožívání své a druhých v souvislosti s rukopisem.
  • Přečteme postupně člověka podle jeho nevědomého projevu nejen v rukopisu
  • Možná si vyzkoušíme meditaci písmem

Tak, jak se budeme učit vnímat jednotlivé druhy písma, budeme se i přirozeně učit hlouběji

POROZUMĚT NEJEN CHOVÁNÍ DRUHÝCH, ALE TAKÉ SAMI SOBĚ.

Účastníci si odnesou:

  • Základní pojmy a znaky
  • Pochopení, jak hodnotit neverbální techniky projevu člověka
  • Atraktivní možnosti sebepoznání i porozumění druhému člověku

Rozsah: 2 – 3h