Informace pro zájemce

Pro vypracování kvalitního portrétu je třeba:

Individuální portrét osobnosti

 • originál rukopisu, ideálně spontánní text (úvaha, vyprávění, osobní poznámky, receptář…) v rozsahu 1 – 2 strany formátu A4. Je vhodný podpis pisatele.
 • písemný souhlas osoby, pokud požadujete rozbor osobnosti někoho jiného než sebe.
 • vhodné je přiložit kresbu stromu a postavy.
 • vhodné je přiložit i jakékoliv drobné texty z různých příležitostí a časových úseků (poznámky z porady, záznam receptu apod.)
 • uveďte informace: jméno a příjmení, věk, pohlaví, profese, vzdělání, levák-pravák, národnost, případné aktuální onemocnění
 • uveďte účel rozboru – celkové sebepoznání, zaměření na vztahovou oblast, na pracovní oblast apod.

Partnerský portrétu osobností

 • originál rukopisu obou partnerů ve formátu A4, ideálně s podpisem
 • písemný souhlas obou partnerů s vypracování rozboru
 • vhodné je přiložit kresby stromů a postav, příp. jakékoliv další poznámky
 • informace: jméno a příjmení, věk, pohlaví, profese, vzdělání, levák-pravák, případné aktuální onemocnění

Personalistický grafologický portrét osobnosti

 • pracovní pozice
 • pracovní náplň a osobnosti vlastnosti, které firma požaduje
 • souhlas uchazeče s grafologickým portrétem
 • písemný materiál – text s podpisem ve formátu A4. Může být jakákoliv úvaha, vyprávění, motivační dopis, životopis apod.

Reklama, logo apod.

Individuální zadání firmy - vše je na vzájemné dohodě, možnostech a požadavcích.

 • Záměr firmy pro oslovení klientů
 • Základní hodnoty firmy a filozofie