Partnerský portrét osobnosti

Partnersky_portret

Nahlédneme na to, které vlastnosti partnerů se vzájemně doplňují a které na sebe můžou narážet.

Pochopíme jednání a důvody jednání partnera. Dokážeme tak předvídat reakce partnera.

Zjistíme, v čem se můžete podpořit a v čem je třeba vytvořit vlastní prostor druhému.

CENA: 3000,- / písemný portrét obou osobností

          2500,- / osobní setkání nad rukopisy s předchozí přípravou