Personalistický portrét osobnosti

Personalistický portrét se zaměřuje pouze na předpoklady a vlastnosti důležité pro výkon konkrétní profese. Portrét je nestranný a nehodnotící. Sleduje zájmy firmy i zájmy pisatele. Jde o psychologické vystižení dominantních rysů osobnosti a vyzdvižení kvalit uchazeče pro danou pozici. Personalistický portrét dává nahlédnout na vlastnosti člověku, které při pohovoru odhalit nelze.

Můžeme se zaměřit např. tyto charakteristiky:

  • schopnost organizace práce
  • pracovní styl
  • sociální dovednosti
  • charakteristika týmové práce
  • charakteristika individuální práce
  • loajalita
  • vnitřní motivace
  • emocionalita
  • projevy vůle
  • psychická odolnost a stabilita
G5