Reklama a design

Způsob, jakým je napsán např. reklamní slogan vyjadřuje stejně jako kterýkoliv jiný rukopis svůj rytmus, energii, otevřenost či uzavřenost druhým, komunikativnost, serióznost, empatii, dravost…

Hodnoty a sdělení své firmy můžete tedy vhodně zvoleným typem písma podpořit či naopak znehodnotit.

Grafologie je výborným pomocníkem, jak „promluvit“ svým písmem v souladu se svým záměrem a svými hodnotami.

CENA: dohodou dle typu a rozsahu zakázky