Inspirace příběhem

SETKÁNÍ - SDÍLENÍ – ZKUŠENOSTI – INSPIRACE – PODPORA

Neformální setkání lidí, kteří se zabývají stejným životním tématem či procházejí podobnou životní zkušeností. Každé setkání má své konkrétní téma.

PŘÍNOSY:

Inspirujete se zkušenostmi druhých

Získáte nadhled

Rozvolníte své starosti a trable

Získáte přátele se stejnou životní zkušeností

Objevíte nové možnosti řešení

 

Setkání je založeno na společném sdílení a inspiraci podobných životních zkušeností s vedením průvodce.

Cílem je vidět svůj vlastní příběh z nadhledu skrze zprostředkování zkušenosti druhého, skrze poznání, jak lze situaci jinak vnímat, jak může jinak vypadat. Vše probíhá za facilitace tak, abychom se udrželi v tématu a vše proběhlo v bezpečné atmosféře. Na základě takového setkání můžete odejít inspirováni k dalším krokům, posíleni vlastní sebeúctou a odhodláni k novým cílům.

Určitě se neponoříme do „stížnosti na osud“.

Naopak.
Opřeme se o to, co funguje a objevíme, jak s celou situací pozitivně pracovat ve prospěch svůj i druhých. Budeme také pracovat se svými emocemi tak, abychom se cítili ve zdravé rovnováze.

PŘIBLIŽNÁ STRUKTURA SETKÁNÍ:

  • Otevřeme téma setkání konkrétním příběhem
  • Zakotvíme se v tom, na čem můžeme ve svém životě stavět, čeho si opravdu vážíme, co je pro nás důležité nebo za co můžeme být vděční.
  • Necháme se inspirovat podobnými příběhy.
  • Postupně se budeme dotýkat emocí spojených s prožitkem daného tématu a vnímat, jak na ně reaguje nejen mysl, ale i tělo. Pokusíme se najít a odlišit vlastní pravdu od převzatých vzorců z okolí.
  • Posílíme schopnost sebelaskavosti – přátelského zájmu o sebe a své pocity.
  • Nakonec objevíme, co jsme díky problému našli a jak to může obohatit náš život.

Vše je zcela dobrovolné. Sdílíme pouze tak, abychom se cítili komfortně a bezpečně. Vše je jen nabídka, nic není povinné.

Cena setkání – vždy podle ceny prostoru, ve kterém probíhá.