Jak probíhá doprovázená pouť

Pravidla

Klient

 • volí sám místo pouti, délku trasy, příp. cíl pouti
 • přichází se záměrem. Tedy co chce řešit, proč chce pouť. Může jít o cokoliv od zásadního životního rozhodnutí až po běžnou potřebu poodstoupit od svého života a pohovořit s nezávislým průvodcem
 • určuje téma a hloubku hovoru

Průvodce

Vše, co na pouti proběhne, zůstává v jejím prostoru a čase. Nic nezapisuji ani jakkoliv jinak neodnáším.

Vytvářím bezpečné prostředí pro klienta a pro sebe.

Před poutí

Domluvíme si konzultační schůzku před poutí, kdy si vyjasníme možnosti a očekávání, pohovoříme o záměru pouti. Totéž je možné emailovou formou.

Příprava

Je vhodné cca týden až 10 dnů před poutí sledovat své sny, vztahy, pocity. Všímejte si všeho, co se vám děje, co ve vás tyto děje vyvolávají a zapisujte si je. Pokud to umíte, meditujte. Otevřete se kreativitě a své intuici. Dělejte, co vás intuitivně napadne. Stanovte si záměr pouti.

Co s sebou

 • pohodlné boty a vhodné oblečení. Ideálně více vrstev, pláštěnku, pokrývku hlavy
 • láhev s vodou
 • záznamník a tužku
 • svačinu. Často se zastavíme i v restauraci.
 • léky, náplast, opalovací krém

Cíl

Doprovázená pouť je vynikající forma běžné psychohygienySmyslem je zregenerování organismu, harmonizace psychických procesů a nastavení celkového stavu spokojenosti a pohody. Průběh je podpořen přírodní silou, znalostí a využitím relaxačních a meditačních technik, vědomým spolubytím s klientem a intuitivním využitím všech dostupných prostředků psychohygieny. Při takovéto pouti není cílem cokoliv řešit, i když možné to je. Často takové téma spontánně vyplyne jako záměr běžné doprovázené pouti. 

Forma: metoda pracuje s přirozenou očistnou a harmonizační silou přírody. Tuto přirozenou sílu propojujeme s relaxačními a meditačními technikami vhodnými právě do přírodního prostředí a ideálně vše skládá do smysluplného celku. Člověk tak získává znalost technik, které může využít ve svém běžném životě.  Zároveň nenásilně prochází přirozenou harmonizací. 

Cíl:  podpora, prevence a udržení duševního zdraví   

Znaky doprovázené pouti v rámci psychohygieny:

 • Kratší časový prostor – ideálně 2 – 3h či déle
 • Rozvoj relaxačních technik v přírodě dle individuálních potřeb
 • Vedení a nadhled průvodce

Proč být v přírodě s průvodcem:   

 • Když se chcete nechat provést
 • relaxačními technikami vhodnými do přírody
 • zastaveními v sobě a v přírodě
 • meditacemi v přírodě
 • řízenými meditacemi
 • Když se chcete oddat jen sám sobě a nesledovat cestu a okolní prostor
 • Když se potřebujete projít přírodou a mít s sebou nezávislého „svědka“ dění či průvodce.

Cena

Při doprovázené pouti vycházím z filozofie DAR ZA DAR.

Můj honorář má dvě části:

 • ocenění mého času věnovaného klientovi
 • ocenění přínosu služby

Můj čas ocení klient stejně  jako oceňuje svůj čas. To znamená, že za čas, který spolu strávíme, zaplatíte vždy tolik, kolik je Váš hrubý příjem (svůj příjem zdaňuji) za stejnou dobu.

K této částce můžete přičíst jakoukoliv další odměnupokud Vám byla moje služba přínosem, a to kdykoliv později.

Tedy:

 •  můžete zaplatit pouze fixní částku
 •  a nebo fixní částku + odměnu.

Vše je v pořádku a já děkuji.

Při doprovázené pouti klient vždy platí bezprostřední náklady na cestu.