Koučink

HLAVNÍ CÍLEM KOUČINKU JE ZVÝŠIT VAŠI SEBEDŮVĚRU A SCHOPNOST REALIZOVAT SVÉ TOUHY.

Koučink se orientuje na kýženou budoucnost. Ptá se „Co chceš místo toho, co nechceš“. Vede k plnému využití schopností a možností člověka a jeho potenciálu. Kroky směřujeme v souladu se zdravou rovnováhou života – vztahy, zdraví, práce.

Co je koučink

Koučink prakticky