Meditace

Iva_hory

CO JE MEDITACE 

Meditace je jakési zastavení, spojení sám se sebou, nahlédnutí do prostoru za myšlenky, spojení s širším vědomím. Stává se vyvážením, protipólem hektického a na výkon zaměřeného způsobu života západní společnosti.

MEDITACE VÁS NAUČÍ VÉST SVOU MYSL TAM, KAM CHCETE VY.


V bezpečném prostoru a postupným pronikáním do svých hlubších vrstev člověk prozkoumává vnitřní myšlenkové pochody, jejich vnější projevy a nevědomé procesy, které ho ovlivňují navenek, aniž si to uvědomuje. Díky vhledu meditace si uvědomujeme souvislosti svých životních dějů a rozhodování, která by nás dříve ani nenapadly. Pochopení těchto souvislostí přináší klid a nové možnosti v rozhodování, nové perspektivy života. Meditace vede k poznání života v bohatších a barvitějších souvislostech. Je to cesta hry a objevování.  Nejde o úsilí. Jde o lehkost a postupné poznávání.

Cílem meditace je kultivace mysli, získání vhledu, nabytí harmonie a klidu, získání nadhledu nad sebou samým a celým během života. V meditaci se stáváme jakýmsi „svědkem či pozorovatelem“.

Tento vnitřní pozorovatel se pravidelným procvičováním postupně objevuje během dne. Dochází k prohloubení psychické a vztahové stability.

Meditace z pohledu lékařských výzkumů:

Bylo zjištěno, že lidé, kteří meditují, snadněji obnovují energii a potřebují méně spánku k tomu, aby zregenerovali své síly. Lékařská zjištění poukazují na to, že lidský mozek pracuje během meditace jinak – záznam mozkových vln se mění a záznamy neuronů se synchronizují. Bylo zjištěno, že meditace má i omlazující účinek.

Pokud začínáte meditovat:

Zpočátku vás bude během meditace stále něco napadat. Je dobré si toto zaznamenat. Později se ke svým záznamům můžete vrátit a využít je v každodenních činnostech. Objevíte tak souvislosti.

Při meditaci se snažte naslouchat sami sobě. Je to zpočátku obtížné, ale přinese to největší efekt.

Nebojte se při společných meditacích sdílet své pocity a postřehy. Každý máme jiné prožitky a právě sdílení dává jedinečnou příležitost poznat, že takto je to v pořádku. Můžete se navíc dozvědět od druhých něco, co by vás vůbec nenapadlo. Něco jako „aha, tak i takhle to může vypadat“.

Berte meditaci jako hru s laskavým přístupem k sobě. Nelpěte na výsledku. Je jedno, zda se mysl ztiší dnes a nebo jindy. Nalaďte se na „vždyť o nic nejde, jen si to tak zkouším…“ Pak pro vás bude mít meditace největší přínos.

Relaxační techniky pokračujte ZDE.