Mé pojetí

Meditace je pro mě nástrojem, ne já jejím otrokem. Meditace je pro mě hrou a objevováním.

Narodili jsme se v Evropě, západní civilizaci, využijme tedy možnosti meditace tak, aby byla přínosem pro náš způsob života. Ukazuje se, že nejjednodušší techniky jsou nejefektivnější.  Pokud se několikrát za den (stačí pár minut) ponořím do sebe, naladím na své pocity, je to mnohem efektivnější než strávit intenzivní víkend v meditačním ústraní a pak se vracet do reality s tím, že za čas si to zopakuji, ale průběžně na sobě pracovat nebudu.

Efektivní je denní zvyšování vlastních vibrací uvědomováním si darů svého života, i těch nejobyčejnějších, prociťováním láskyplného přístupu k sobě i druhým, nehodnocením a uvědomováním si svých myšlenek. Díky jejich uvědomění si pak můžeme vybírat takové myšlenky, které nás podporují.

Každý z nás je jiný, někdo je více zaměřený na tělo, někdo na mysl, někdo na srdce. Je dobré vyzkoušet různé meditační techniky a najít si tu svou, která odpovídá našemu zaměření. Poté prohlubovat právě tuto jednu techniku. Je to smysluplnější a efektivnější než zkoušet neustále něco nového a nedostat se tak vlastně do hloubky.

Aby měla meditace význam, musí v ní být lehkost, objevování, hra, zvědavost a laskavost k sobě.