Tvůj příběh je Tvůj dar

Cesta k radosti a životní spokojenosti

POCHOPÍTE SVŮJ ŽIVOT

Tvůj příběh je Tvůj dar je součástí poradenského procesu, kdy individuálně odkrýváme souvislosti Vašeho života a kroky dalším směrem. Pracujeme postupně a návazně tak, aby jste co nejlépe pochopili svůj život a vyprávěli ho dále v souladu s vaším potenciálem a Vašimi tužbami. ABY JSTE SE REALIZOVALI. Právě tak se stává život dlouhodobě šťastným.

Všichni někdy zažíváme pocit, že se točíme v kruhu. Tolik bychom z něj chtěli vystoupit, ale jak? Zdá se, že kdybychom měli více odvahy, odhodlání, sebedůvěry, zkušeností, jiné rodinné zázemí...., že by to šlo. Jenže nemáme. A tak si pomalu a jistě zvykáme a opouštíme své touhy - nerealizujeme je. Nerealizujeme sebe.

Výsledkem je vyhořelý neuspokojivý vztah, práce, která nebaví, různé zdravotní problémy. A v hlavě věta "všude je něco"...

A PŘITOM MÁME VŠECHNO, CO POTŘEBUJEME, JEN TO NEVIDÍME, NEUMÍME UCHOPIT.

Dokáži vidět vaše životní karty v nadhledu a souvislostech. Společnou prací objevíme vaše skryté dary, váš potenciál i kroky k dalšímu směru. Dokáži vás podpořit, inspirovat a doprovázet tak dlouho, jak bude třeba.

"VŽDY PRACUJ S TÍM, CO MÁŠ PRÁVĚ TEĎ K DISPOZICI. NEVZHLÍŽEJ K NĚČEMU, CO BYS MÍT TEPRVE CHTĚL, AŤ UŽ SE JEDNÁ O LIDI, VĚCI ČI HODNOTY"

Seznámit se s metodou můžete prostřednictvím workshopu.

Metoda  je vhodná pro všechny:

  • Kdo přemýšlejí, co ve svém životě vlastně mají, jak to co nejlépe uchopit a jakým směrem se vydat dále.
  • Ocitli se v konkrétní životní situaci a zatím nevidí cestu ven
  • Balancují svůj život, aby ho co nejlépe využili pro další směřování

Tvůj příběh je Tvůj dar vychází z narativní psychologie. Jeden z jejích hlavních představitelů, americký psycholog P. McAdams, ji vymezil do základních částí (klíčové události, hodnoty a přesvědčení, perspektivy, cíle a sebeobrazy), se kterými budeme pracovat, avšak dále je rozšíříme (mé životní karty, lidé kolem atd.) . Metoda je založena na tom, že prostřednictvím pozitivního příběhu, který si zpracovávám na papír v současnosti,  poznávám sám sebe, poznávám smysl svých omezení a potíží, objevuji své dary, vidím souvislosti, uvědomuji si své stavební kameny a cestu k cílům. Vytvářím kontinuum života. Vyprávíte svůj příběh a postupně se váš život stává příběhem, který chcete vyprávět.

ZNÁZORNĚNÍ VŠECH SOUVISLOSTÍ VÁM POMŮŽE NAJÍT KROKY Z VAŠICH TRABLŮ ČI ZAMOTANÝCH SITUACÍ A SMĚR K VAŠIM CÍLŮM.

Nejedná se o Mapu života, která se ohlíží zpět a pracuje jiným způsobem s jiným cílem.

Tato metoda vám pomůže vyprávět si svůj život jako příběh. Příběhy, které vyprávíme, pomáhají identifikovat naše silné stránky a oblasti pro růst a učení.

Jak žijeme život, tak o tom mluvíme. Téměř každou událost, která se nám stane, někomu vyprávíme, interpretujeme, minimálně ve vnitřním dialogu sami sobě. Jsou to subjektivní historky, je to náš styl, jak vyprávíme. Pro tvorbu a pochopení našeho příběhu nám právě toto schéma může pomoci.

Tvůj příběh je Tvůj dar vám ukáže:

  • Kdo jste, odkud jdete a kam směřujete
  • Jaké je vaše sociální panorama (lidé, kteří na vás mají vliv a jak jej nejlépe využít)
  • Jaké jsou vaše životní karty
  • Na čem můžete stavět
  • Co vám předal váš rod pro vaši životní cestu
  • Kde naleznete podporu a oporu
  • Jaké kroky potřebujete udělat právě teď a jak. Kdo nebo co vám s nimi může pomoci.

POCHOPÍTE SVOJI SÍLU A OTEVŘETE DVEŘE K NAPLNĚNÍ SVÝCH TUŽEB A PŘÁNÍ.

Proč práce s osobním příběhem?

Z mnoha příběhů jsem zjistila, že často chceme v životě něco nového a máme pocit, že nemáme dost nástrojů, vzdělání, odvahy, podpory apod. k tomu, abychom to mohli mít. Když si však uvědomíme a na papír zpracujeme, co máme za sebou, jaké lidi a možnosti máme kolem sebe, jaké jsou naše životní karty, často objevíme své schopnosti i to, že už vše potřebné máme k dispozici pro právě další krok. Jediné, co je třeba, je poznání současnosti a cítit podporu k dalším krokům.

POKUSÍM SE VÁM POMOCI S OBOJÍM.

Cena individuální konzultace: 550,-Kčh

Možnost workshopu, který seznámí se strukturou metody.

Doba workshopu: cca 3 – 4 h podle počtu účastníků