O mně

Motto:

„Rozhodni se a tvoř svůj život“

Hluboce mě zajímá lidská duše v souvislostech. Prošla jsem vlastním prožitkem cesty realizace svých tužeb, ale také pochybností.  Významně mě obohatil prožitek všech fází života s handicapovaným dítětem a nakonec jeho osamostatnění dávno za limity daného handicapu. Stejně jako každý z nás dostávám lekce mnoha rozličných životních peripetií. Lidské příběhy jsou jako pavučina, kde vše má svůj smysl a jejich pochopením odkrýváme opravdovou záři člověka.

Co mám za sebou

Mnoho let jsem pracovala ve státní sféře a získala tak přehled o sociálním systému v ČR. Vím, kam nasměrovat člověka v konkrétní sociální situaci.

Spoluzaložila jsem neziskovou organizaci s cílem vzdělávání veřejnosti a integrace osob s handicapem. Tuto organizaci dosud vedu.

Vytvořila jsem projekt společných doprovázených poutí lidí zdravých s lidmi s handicapem.

Pronikla jsem do mnoha oblastí osobního rozvoje a dokáži již dobře rozlišit kvalitu od balastu.

Prošla jsem řadou kurzů a výcviků ať už jako organizátor či jako účastník a odnesla si cenné znalosti, i když ne vždy certifikované.

Již mnoho let vedu kurzy meditačních a relaxačních technik, víkendové pobyty pro ženy zaměřené na sebepoznání, zdraví a zdravé sebevědomí.

V osobním životě jsem prošla mnoha krizemi, za které dnes děkuji. Naučila jsem se techniky z různých terapeutických kurzů a sezení využívat v každodenním životě. Naučila jsem se pokoře a vděčnosti. Při výchově handicapovaného dítěte jsem prožila a pochopila, jak mocné je dávat důvěru. Je to ta nejléčivější medicína pro život.

Dnes s radostí koučuji, provázím na doprovázených poutích, předávám a učím schopnost nalézat vnitřní klid. Pracuji individuálně i skupinově formou kurzů a seminářů. Mým krédem je autenticita a individuální přístup.


Profesní cesta

Výcvik Kouč osobního rozvoje I. a II. stupeň s akreditací 
– praktické a efektivní nástroje pro dosažení rychlého a trvalého výsledku

Výcvik Kouč osobního talentu s akreditací 
– praktické způsoby, jak odhalit červenou nit svého životního směru

Sociální pedagogika, Jihočeská univerzita 
– propojování praktických poznatků z kurzů a seminářů s akademickým základem. Poznání mnoha nových možností práce především v přístupu k člověku. Strukturovanost a schopnost najít podstatné.

Dvouleté studium grafologie a psychologie u České grafologické komory 
– úžasný nástroj objektivního poznání sebe sama a člověka v celé jeho šíři a hloubce

Doprovázené poutě 
– setkání s mnoha příběhy a především s tím vlastním. Zrcadlo vlastní pouti životem, vlastních rozhodnutí. Objevení nefunkčních a blokujících vzorců a postojů.

Všeobecná ekonomika 
– výchozí bod do dospělosti.


Kurzy :

 • Kariérové poradenství s akreditací – jednoduchost a praktičnost využití koučovacích a poradenských technik.
 • Psychohygiena a relaxační techniky s akreditací – inspirace, rozšíření a upevnění vlastní praxe.
 • Nenásilná komunikace – empatický náhled na potřeby skrývající se za jednáním člověka.
 • Psychologie meditace – co dělá meditace s naší myslí a emocemi, propojení západu a východu
 • Focusing – cesta, jak se dostat k jádru věci.
 • Kurz Ontogeneze v rukopisu a životě – jedinečný portrét vývoje člověka od 15ti do 80ti let v souvislosti s vývojovými stádii osobnosti.
 • Dynamiky Mgr. Petry Rauferové – intenzivní čtyřdenní dynamika 16ti příběhů včetně vlastního.

Další vzdělání a vývoj:

 • Práce sama na sobě pod vedením Mgr. Evy Rabochové a dalších
 • Semináře a kurzy osobního rozvoje.
 • Učení se skrze „obyčejná“ každodenní setkávání v běžném životě

Osobnosti, od kterých jsem v osobním kontaktu čerpala nebo čerpám:

 • Mé děti a mí blízcí
 • Důvěrní přátelé

Z dalších:

 • Mgr. Eva Rabochová
 • RNDr. Jan Bím
 • PhDr. Jan Jeřábek
 • Mg. Petra Rauferová

Autoři, kteří mě významně inspirují:

Bernhard Moestl – Cesta tygra, Šaolin – nemusíš bojovat, abys zvítězil

Bill Plotkin, PhD. – Příroda a liská duše, Divoká mysl

Carl Rogers – Způsob bytí

Deepak Chopra – Zákon rezonance, Jak si správně přát

Don Miguel Ruiz – Čtyři dohody, Pátá dohoda, Přestaň se bát, Pět stupňů připoutanosti

Doreen Virtue – Chci změnit svůj život, ale nemám na to čas

Eduard Tomáš – Jóga velkého symbolu, 108 meditací

Herman Hesse – Siddharta

Ing. Ivo Toman – Úspěšná sebemanipulace

Luise Hay – Síla je ve vás

PhDr. Marian Jelínek, Jiří Kuchař – Úspěch a jeho spirituální dimenze

Osho – Léčení duše, Oranžová – meditační techniky, Perly v kapse u vesty, Hra života

Paulo Coelho – Alchymista, Rukověť bojovníka světla, Jedenáct minut, Pátá hora, Valkýry, Brida, U řeky Piedra jsem usedla a plakala

PhDr. Jan Jeřábek – Sítě vnitřního umění, Já tomu říkám Zen a jak tomu říkáš ty?

Rhonda Byrne – Tajemství přitažlivosti srdce

Robert Fulghum – Třetí přání

Thomas Moore – Kniha o duši, Kniha o lásce


Etický kodex

 • bezpečný prostor pro klienta i pro sebe
 • soukromí a důvěra
 • akceptace a nehodnotící přístup
 • respekt a úcta
 • otevřenost
 • empatie