O mně

Motto:

„Všechno zlé je pro něco dobré“.

Hluboce mě zajímá lidský příběh, jeho souvislosti a důvody rozhodování. Miluji ten bod obratu, kdy člověk vše pochopí a začne sám růst a tvořit dle svého.

Prošla jsem vlastním prožitkem cesty realizace svých tužeb, ale také pochybností.  Významně mě obohatil prožitek všech fází života s handicapovaným dítětem. Provedla jsem jej do samostatnosti dávno za limity daného handicapu. Stejně jako každý dostávám své lekce a stále se z nich učím.

 Lidské příběhy jsou jako pavučina, kde vše má svůj smysl a jejich pochopením odkrýváme opravdovou záři člověka.

Co mám za sebou

 • Aktivně se věnuji koučovací praxi, v současné době s desítkami klientů
 • Vytvořila a uskutečnila jsem workshopy pro veřejnost a firmy
 • Vedu kurzy meditačních a relaxačních technik
 • Vytvořila jsem on-line kurzy
 • Díky praxi ve státní sféře se dobře orientuji v sociálním systému
 • Spoluzaložila jsem neziskovou organizaci, kterou stále vedu
 • Vytvořila jsem projekt integrace osob s handicapem formou doprovázené pouti
 • Zorganizovala jsem desítky kurzů osobního rozvoje v rámci naší neziskové organizace

Vzdělání

 • Výcvik Kouč osobního rozvoje I. a II. stupeň s akreditací  (akreditace MŠMT a AKOR Brno)
 • Výcvik Kouč osobního talentu s akreditací (akreditace MŠMT a AKOR Brno)
 • Výcvik NLP a hypnózy (akreditace MŠMT a AKOR Brno)
 • Sociální pedagogika, Jihočeská univerzita 
 • Grafologie a psychologie u České grafologické komory, dvouleté studium
 • Doprovázené poutě  – klient i průvodce
 • Všeobecná ekonomika 
 • Kariérové poradenství s akreditací
 • Psychohygiena a relaxační techniky s akreditací 
 • Nenásilná komunikace,  kurz PhDr. Jan Buriana
 • Psychologie meditace,  kurz u PhDr.  Jan Jeřábek
 • Focusing, kurz u PhDr. Jan Jeřábek
 • Kurz Ontogeneze v rukopisu a životě, kurz u Ing. Eva Leitnarová

Dynamiky Mgr. Petry Rauferové – čtyřdenní dynamika 16ti příběhů včetně vlastního.

Další vzdělání a vývoj:

Neustálá práce sama na sobě osobně i pod vedením zkušených odborníků

Učení se skrze obyčejná každodenní lidská setkání Učení se prostřednictvím znamení v životě, bytí v pokoře a důvěře.


Osobnosti, od kterých jsem v osobním kontaktu čerpala nebo čerpám:

 • Mé děti a mí blízcí
 • Důvěrní přátelé

Z dalších:

 • Mgr. Eva Rabochová
 • RNDr. Jan Bím
 • PhDr. Jan Jeřábek
 • Mg. Petra Rauferová


Autoři, kteří mě významně inspirují:

Bernhard Moestl – Cesta tygra, Šaolin – nemusíš bojovat, abys zvítězil

Bill Plotkin, PhD. – Příroda a liská duše, Divoká mysl

Carl Rogers – Způsob bytí

Deepak Chopra – Zákon rezonance, Jak si správně přát

Don Miguel Ruiz – Čtyři dohody, Pátá dohoda, Přestaň se bát, Pět stupňů připoutanosti

Doreen Virtue – Chci změnit svůj život, ale nemám na to čas

Eduard Tomáš – Jóga velkého symbolu, 108 meditací

Herman Hesse – Siddharta

Ing. Ivo Toman – Úspěšná sebemanipulace

Irvin D. Yalom – Hovory k sobě

Luise Hay – Síla je ve vás

PhDr. Marian Jelínek, Jiří Kuchař – Úspěch a jeho spirituální dimenze

PhDr. Marian Jelínek – Poznej sám sebe

Osho – Léčení duše, Oranžová – meditační techniky, Perly v kapse u vesty, Hra života

Paulo Coelho – Alchymista, Rukověť bojovníka světla, Jedenáct minut, Pátá hora, Valkýry, Brida, U řeky Piedra jsem usedla a plakala

PhDr. Jan Jeřábek – Sítě vnitřního umění, Já tomu říkám Zen a jak tomu říkáš ty?

Rhonda Byrne – Tajemství přitažlivosti srdce

Robert Fulghum – Třetí přání

Thomas Moore – Kniha o duši, Kniha o lásce


Etický kodex

 • bezpečný prostor pro klienta i pro sebe
 • soukromí a důvěra
 • akceptace a nehodnotící přístup
 • respekt a úcta
 • otevřenost
 • empatie