O mně

IK (220)

Motto:

„Rozhodni se a tvoř svůj život“

Hluboce mě zajímá lidská duše v souvislostech. Prošla jsem vlastním prožitkem cesty realizace svých tužeb, ale také pochybností.  Významně mě obohatil prožitek všech fází života s handicapovaným dítětem a nakonec jeho osamostatnění dávno za limity daného handicapu. Stejně jako každý z nás dostávám lekce mnoha rozličných životních peripetií. Lidské příběhy jsou jako pavučina, kde vše má svůj smysl a jejich pochopením odkrýváme opravdovou záři člověka.

Co mám za sebou

Mnoho let jsem pracovala ve státní sféře a získala tak přehled o sociálním systému v ČR. Vím, kam nasměrovat člověka v konkrétní sociální situaci.

Spoluzaložila jsem neziskovou organizaci s cílem vzdělávání veřejnosti a integrace osob s handicapem. Tuto organizaci dosud vedu.

Vytvořila jsem projekt společných doprovázených poutí lidí zdravých s lidmi s handicapem.

Pronikla jsem do mnoha oblastí osobního rozvoje a dokáži již dobře rozlišit kvalitu od balastu.

Prošla jsem řadou kurzů a výcviků ať už jako organizátor či jako účastník a odnesla si cenné znalosti, i když ne vždy certifikované.

Již mnoho let vedu kurzy meditačních a relaxačních technik, víkendové pobyty pro ženy zaměřené na sebepoznání, zdraví a zdravé sebevědomí.

V osobním životě jsem prošla mnoha krizemi, za které dnes děkuji. Naučila jsem se techniky z různých terapeutických kurzů a sezení využívat v každodenním životě. Naučila jsem se pokoře a vděčnosti. Při výchově handicapovaného dítěte jsem prožila a pochopila, jak mocné je dávat důvěru. Je to ta nejléčivější medicína pro život.

Dnes s radostí koučuji, provázím na doprovázených poutích, předávám a učím schopnost nalézat vnitřní klid. Pracuji individuálně i skupinově formou kurzů a seminářů. Mým krédem je autenticita a individuální přístup.