O mně

IK (220)

Motto:

 „ Když ti život hodí citron, udělej z něj limonádu."
Vše má svůj smysl, jen ho někdy vidíme až z odstupu.

Hluboce mě zajímá lidská duše v souvislostech. Prošla jsem vlastním prožitkem cesty realizace svých tužeb, ale také pochybností.  Významně mě obohatil prožitek všech fází života s handicapovaným dítětem a nakonec jeho osamostatnění dávno za limity daného handicapu. A stejně jako každý z nás dostávám lekce mnoha rozličných životních peripetií. Lidské příběhy jsou jako pavučina, kde vše má svůj smysl a jejich pochopením odkrýváme opravdovou záři člověka. S pokorou a radostí objevíme tu vaši. Vystudovala jsem obor zaměřený na poradenství a psychiku, mnoho psychologických a rozvojových kurzů a seminářů a studuji dále.

Jak šla má životní cesta

Vystudovala jsem všeobecnou ekonomiku, později grafologii a psychologii u ČGK a sociální pedagogiku na Jihočeské Univerzitě.

V r. 1995 jsem začala pracovat ve státní sféře v oblasti státní sociální podpory. Získala jsem zde přehled o sociálním systému v ČR a cenné zkušenosti přímého kontaktu s lidmi v různých sociálních situacích.

Po narození handicapované dcery jsem začala pronikat do různorodých směrů práce s člověkem. Prošla jsem tak společně s ní cestu od klasické psychoterapie přes různé alternativní praxe a poradenství, léčbu klasickou medicínou i podporu mnoha energetickými metodami. Nejtěžší avšak nejcennější bylo přijetí celé situace, respektování druhého v jeho omezeních a především důvěra v jeho osobu a schopnosti. Dle mého poznání je toto jedna z nejléčivějších medicín.

Následně jsem sama procházela mnoha terapeutickými kurzy, kde jsem se nejen učila různé techniky, ale zároveň zpracovávala své zasunuté bolesti a osobní témata.

Spolu s přáteli jsme založili spolek Kruhcentrum, z.s., jako kruh lidí pro setkávání ke vzájemnému učení a inspiraci. Spolek nadále vedu. Náplní spolku je volnočasové vzdělávání v oblasti osobního rozvoje a přirozená integrace osob s handicapem. V rámci množství kurzů a seminářů, které jsme zorganizovali, jsem získala sice necertifikované ale přesto cenné znalosti.

Poznala jsem metodu doprovázené pouti, která pro mě byla velmi zásadní a ukázala mi sílu přírody v našem sebepoznání. Už v rámci spolku Kruhcentrum jsem tvořila kurzy relaxačních a meditačních technik, které dnes propojuji s využitím přírody a její síly.

Poznání, že lidé s postižením nás mohou svým přístupem k životu velmi obohatit a touha propojování lidí mě inspirovaly k další práci. Vytvořila jsem úspěšný projekt společných doprovázených poutí s lidmi s handicapem, kde působím jako průvodce spolu s RNDr. Janem Bímem.

Postupně nadešel čas předávat své zkušenosti a znalosti dále. Oblast psychologie a práce s člověkem, s jeho rozvojem a posouváním limitů mě vždy velmi zajímala a stala se mou vášní. Poznatky jsem doplnila akademickým vzděláním. Osobní zkušenosti a prožitky mi přinesly poznání, že cesta je v jednoduchosti a v práci na sobě, nikdo jiný to za nás nevyřeší, ani nejvzdělanější terapeut. Ale je důležité mít vedle sebe podporu a určité vedení. Pochopila jsem svůj dar empatie, velkého vnitřního klidu a síly. Ráda se o něj s vámi podělím.

Poskytuji poradenství propojením všech svých znalostí a zkušeností. Vnímám Vyšší zdroj, který nás přesahuje a s pokorou jej přijímám. Provázím sebepoznáním a učením jako ten, kdo zrcadlí, důvěřuje a pokládá vhodné otázky. Ne ten, kdo ví a mentoruje. Odborníkem na svůj život jsme každý sám. Jen občas potřebujeme, aby šel někdo nezávislý kousek cesty vedle nás.

Je mi ctí a radostí, pokud vás mohu podpořit, inspirovat, jít kousek společně.

Nejčastěji pracuji s těmito metodami:

 • Doprovázení – koučink či relaxační techniky v přírodě, příp. v prostoru dle potřeb klienta.
 • Pozitivní psychologie - strategie zvládnutí
 • Meditační a relaxační techniky
 • Grafologie – čtení nevědomého grafického projevu člověka ve formě rukopisu či kresby
 • Mapa života – projektivní psychologická technika
 • Metody poradenství – (mentoring, gestalt poradenství, reflektivní poradenství)

Některé kurzy, ze kterých těžím:

 • Focusing – jde o tzv. pociťovaný smysl toho, co prožíváme s cílem dojít k podstatě problému.
 • Kariérové poradenství s akreditací
 • Psychohygiena a relaxační techniky s akreditací
 • Nenásilná komunikace
 • Ontogeneze v životě a rukopisu – vývoj člověka od 15ti do 80ti let v jeho projevu
 • Psychologie meditace