Konzultace – osobní růst, životní spokojenost

HLAVNÍ CÍLEM KOUČINKU JE ZVÝŠIT VAŠI SEBEDŮVĚRU A SCHOPNOST REALIZOVAT SVÉ TOUHY.
Kroky směrujeme v souladu se zdravou rovnováhou života - vztahy, zdraví, práce.

V životě každého člověka přicházejí chvíle, kdy potřebuje nezávislý úhel pohledu, vyslechnutí, provedení technikami poradenství či sebepoznání, utřídění si myšlenek a podporu, aby našel nejlepší cestu dále. Potřebuje získat odstup, slyšet sám sebe nahlas, zastavit se, ohlédnout, uvidět své silné stránky a nabrat novou sílu a sebedůvěru.

Právě v takovou chvíli může někdo, kdo funguje jako spoluparťák pro danou situaci, hrát roli podporovatele či průvodce životním úsekem.

Konzultace a koučink provádím formou rozhovoru v poradenském prostoru a nebo formou doprovázené pouti.


Kouč je průvodce, tedy ten, kdo:

 • Stojí po boku a je schopen pojmenovat vnitřní pocity
 • Důvěřuje a pomáhá objevovat vlastní hodnotu
 • Dává podporu, vlévá odvahu a sílu, otevírá nové dveře
 • Pomáhá v růstu ke zralosti
 • Uschopňuje tak, aby člověk získal zpět ztracenu rovnováhu a spokojenost.

Z vlastní zkušenosti vím, jak je důležité vše vyslovit nahlas, slyšet hlas nezainteresovaného člověka a prožít si na úrovni emocí, ne jen slov. Co vyslovíte nahlas, už se materializuje, už to letí a postupně se tvoří.

Nabízím bezpečný prostor pro sdílení, vyslovení a pojmenování problému.

Způsob, jakým spolu budeme pracovat, záleží na vašich individuálních potřebách a požadavcích. Většinou kombinuji mnohé metody, kterými jsme sama prošla a která jsem studovala u těch nejlepších.

Nejčastější témata, se kterými pracuji, jsou:

 • prevence vyhoření životního i profesního
 • jak zmírnit stres
 • co mi nese můj životní příběh za poselství (mé dary, schopnosti, úkoly...)
 • jak být v souladu se svým vědomím
 • jaké je mé místo v životě
 • proč se mi děje právě toto a jak si nepřivolávat nepříjemné události

Vyžívám a kombinuji tyto metody:

Vždy dbám na systemický přístup - pracujeme s tím, že problém vznikl v systému mnoha činů a interakcí a pokoušíme se je rozklíčovat.

Vycházíme z toho, ŽE KAŽDÝ SÁM JE ODBORNÍKEM NA SVŮJ ŽIVOT A JEN ON SÁM ZNÁ ŘEŠENÍ SVÝCH PROBLÉMŮ. Jen je někdy třeba pomoci to řešení objevit.

Chcete se sejít v poradenském prostoru, v kavárně pro prvotní poznání a nebo jít do přírody?

Rozhodnutí je na Vás.

Cena konzultace:

550,-/h nebo 1000,-/2h