Poradenství, osobní růst, životní spokojenost

Znáte to také – život někdy tvoří pořádné turbulence a člověk najednou neví, co je správně, co se zamotalo a kudy dál.

Životní pohoda je stav, kdy prožíváme radost, vnitřní klid, spokojenost sami se sebou, pěkné vztahy a dostatek energie. Dlouhodobý prožitek pohody člověk cítí, když ví, „kdo je“, jaké jsou jeho životní karty, co s nimi chce a může udělat a najde energii kroky podniknout.

V poradenství pracuji převážně s autorskou metodou Tvůj příběh je Tvůj dar. Metoda vychází z narativní psychologie. Postupně vyprávíme a zpracováváme váš životní příběh a vy poznáváte svůj potenciál a svoji cestu k radosti a životní pohodě. Získáváte sebedůvěru a pevnou půdu pod nohama ve všech směrech života.

Motto: „Buď odpovíme na to, co duše ukazuje ve svých fantaziích a touhách, nebo trpíme tím, že zanedbáváme sami sebe“. Thomas Moore, psychoterapeut.

Podpořím vás vždy, když se na chvíli v životě ztratíte. Pomohu vám opět najít životní rovnováhu a vytěžit dary z prožitých peripetií. Každá mince má přece dvě strany, nic není jen černé. Uvidíte, že až se ohlédnete, zjistíte, jak ten životní kotrmelec byl skvělý učitel. Pomohu vám z něj vyjít silnější a sebevědomější.

Jak jinak můžeme pracovat?

Možností je mnoho a vždy je zvolíme podle typu vaší osobnosti.

Například:

 • O všem si v klidu a příjemné atmosféře, kterou vás podpořím, popovídáme, nahlédneme na situaci z různých úhlů pohledu. Prozkoumáme otázky a odpovědi, které již znáte. Na ty navážeme další prací.
 • Pomocí relaxace a vedené meditace vás dovedu k vašim opravdovým pocitům a přesvědčením, jež vás blokují.
 • Využijeme další techniky a metody (kreativní, sebepoznávací, psychologické, grafologický nástin osobnosti), které nám otevřou možnosti, jak pracovat dále, abychom co nejlépe definovali příčinu současné situace a  našli další směr vašich životních kroků.

Někdy se stane, že život se ani moc nezamotal, ale cítíte únavu, frustraci, vyčerpání…

Pak vám pomohu nastolit očistnou duševní rovnováhu dříve, než dojde k únavovému syndromu, syndromu vyhoření atp.

Pomocí vedené relaxace a meditace vyladíme vaši osobnost  k harmonii.

Naučím vás, jak si harmonii udržet. Naučím vás, jak se zbavit starých nefunkčních přesvědčení a jak pečovat o svůj vnitřní klid. Uvidíte, jak pouhým posílením vašeho klidu a sebe sama dochází ke změnám v chování okolí vůči vám. Můžete též využít možnosti, kdy prožijete relaxační podvečer přímo podle vašich potřeb a vaše mysl odejde občerstvena a zregenerována.

Podle vašich individuálních potřeb nastavíme cestu ke spokojenému životu.

V rámci poradenství si ujasníte svoji životní orientaci, silné i slabé stránky, své předpoklady, svoji motivaci, možnosti ke zvládnutí různých situací nebo třeba zdroj opakovaných problémů.

S čím vám konkrétně mohu pomoci:

 • zorientovat se ve svém životě a v oblasti vlastního osobního růstu, nasměrovat jej dále
 • utřídit myšlenky a nabídnout pohled z jiné strany
 • zmapovat minulé prožitky, vytěžit z nich dary a nahlédnout na další cestu
 • nastavit osobní život směrem k jednoduchosti a spokojenosti
 • zanalyzovat hodnotovou orientaci k vašemu prospěchu
 • objevit nové úhly pohledu na vaše situace
 • objevit vaše silné stránky a jejich využití
 • sestavit vaši energetickou bilanci a objevit váš zdroj životní energie
 • sestavit relaxační a meditační cvičení přesně pro Vaši osobu
 • vnést postupně přirozenou péči o psychické zdraví do každodennosti
 • vést  při Vašich meditačních začátcích
 • sestavit grafologický portrét osobnosti
 • naučit základní propojení písma a životního postoje člověka a mírně tak umět odhalit druhé
 • dát poznat doprovázenou pouť

Pracovat vždy můžeme buď uvnitř prostoru nebo se vydat do přírody. Nebo můžeme přirozeně nakombinovat oboje dle aktuální potřeby.

Některé techniky, které mě osobně pomohly a mohu vám je nabídnout:
Jde např. o Kruh života, Sestavení energetické bilance, Zpracování rodových linií, Mapu života, Grafologické portréty a další z oblasti poradenství: 

 • Vyprávění – aktivní naslouchání – velmi účinná technika založená na plné pozornosti v okamžiku teď. Tím, že mluvíte nahlas, si uvědomujete a třídíte své myšlenky a názory. Aktivní naslouchání vás vede k uvědomění si dalších souvislostí a prožitku důvěry a sebedůvěry.
 • Reflektivní poradenství – klient je veden k uvědomění si souvislostí a různých úhlů pohledu, pozitiv a negativ své volby. Získává postupně pochopení ostatních zúčastněných na problému.
 • Gestalt poradenství – klient dostává jakési zrcadlo, které mu pomáhá objevovat sám sebe emocionálně i fyzicky. Vlastní interpretací se dostává ke způsobu řešení svého problému.
 • Systemický přístup – pracujeme s tím, že problém vznikl v systému mnoha činů a interakcí a pokoušíme se je rozklíčovat.

Vždy vycházíme z toho, ŽE KAŽDÝ SÁM JE ODBORNÍKEM NA SVŮJ ŽIVOT A ŘEŠENÍ SVÝCH PROBLÉMŮ MÁME VŠICHNI UVNITŘ SEBE Bude mi radostí, když je společně objevíme.

V individuálním poradenství libovolně kombinuji metody a způsoby vedení. Nejvíce se osvědčuje spojení mapy života a povídání v přírodě s některými technikami. Nebo spojení grafologického nástinu osobnosti a povídání v přírodě s některými technikami.

Proto je nyní možnost uceleného balíčku:

Mapa života a povídání v přírodě:  1500,-Kč/ 8h

Grafologický nástin osobnosti a povídání v přírodě 1500,- /5h (rukopis je třeba zaslat předem k jeho základnímu vyhodnocení)

………..

Běžné individuální konzultace:

Humpolec – Literární klub Městské knihovny
Cena:
550,-/h nebo 1000,-/2h

Praha 5, Nový Zlíchov 3172/6, 15 00
Cena: 1000,-/h nebo 1800,-/2h