Koučink, konzultace – osobní růst, životní spokojenost

HLAVNÍ CÍLEM KOUČINKU JE ZVÝŠIT VAŠI SEBEDŮVĚRU A SCHOPNOST REALIZOVAT SVÉ TOUHY.
Kroky směřujeme v souladu se zdravou rovnováhou života - vztahy, zdraví, práce.

V životě každého člověka přicházejí chvíle, kdy potřebuje nezávislý úhel pohledu, vyslechnutí, provedení technikami  a možnostmi práce se svou myslí a emocemi, utřídění si myšlenek a podporu, aby našel nejlepší cestu dále. Potřebuje získat odstup, slyšet sám sebe nahlas, zastavit se, ohlédnout, uvidět své silné stránky a nabrat novou sílu a sebedůvěru.

Právě v takovou chvíli může někdo, kdo funguje jako spoluparťák pro danou situaci, hrát roli podporovatele či průvodce životním úsekem.

Konzultace a koučink provádím formou rozhovoru v poradenském prostoru a nebo formou doprovázené pouti.

MÝM CÍLEM JE HMATATELNÝ VÝSLEDEK VE VAŠEM ŽIVOTĚ.


Kouč je průvodce, tedy ten, kdo:

 • Stojí po boku a je schopen pojmenovat vnitřní pocity
 • Důvěřuje a pomáhá objevovat vlastní hodnotu
 • Dává podporu, vlévá odvahu a sílu, otevírá nové dveře

Vyslovené slovo se materializuje. Myšlenka v hlavě je jen snění. Uchopíme vaše starosti do slov a prožitku.

Proč využít koučink:

 • má rychlé a hmatatelné výsledky
 • výsledky jsou trvalé
 • učí měnit přítomnost a tvořit budoucnost (ne se pitvat v minulosti)

S čím vám koučink pomůže:

 • odstranění bariér - nejčastějšími jsou pocit viny, strach ze změny, opuštění zóny pohodlí, neschopnost vidět alternativy řešení, plnění očekávání druhých, snění bez konkrétního uchopení, kladení sebe sama až za druhé
 • změna v pracovním nebo osobní životě
 • orientace  v přechodových obdobích života (mateřská dovolená, odchod dětí z domova, odchod do důchodu, ztráta blízkého)
 • životní křižovatka - potřeba se zastavit, srovnat "co chci dál"
 • sebeprosazení
 • sebevědomí
 • seberealizace - hledáte "tu svoji cestu", chcete odkrýt svůj potenciál
 • finanční problémy
 • nedostatek energie
 • zátěžová situace v rodině
 • pocit, že život protéká mezi prsty
 • obava s chyby, selhání a hodnocení druhých
 • hledáte nového partnera a nedaří se to
 • posílit kreativitu, motivaci, odvahu, schopnost rozhodovat se, řídící schopnosti, komunikaci, výkonnost a efektivní využívání času

Nabízím bezpečný prostor. Způsob, jakým spolu budeme pracovat, záleží na vašich individuálních potřebách a požadavcích. Většinou kombinuji mnohé metody, kterými jsme sama prošla a která jsem studovala u těch nejlepších.

Nejčastější témata, se kterými pracuji, jsou:  

 • prevence vyhoření životního i profesního
 • jak zmírnit stres
 • co mi nese můj životní příběh za poselství (mé dary, schopnosti, úkoly...)
 • jak být v souladu se svým vědomím
 • jaké je mé místo v životě
 • proč se mi děje právě toto a jak si nepřivolávat nepříjemné události

Vyžívám a kombinuji tyto metody:

 • Nástroje koučinku (strukturovaný a cílený rozhovor, techniky, testy, metafory a další)
 • Neurolingvistické programování mysli
 • Zmapování životního příběhu
 • Aktivní naslouchání – velmi účinná technika založená na plné pozornosti v okamžiku teď. Aktivní naslouchání vás vede k uvědomění si dalších souvislostí a prožitku důvěry a sebedůvěry. Využíváme též reflektivní poradenství či gestalt poradenství (zrcadlení).
 • Vedená relaxace
 • Grafologie
 • Doprovázená pout
 • Mapa života

Vždy dbám na individuální přístup a podle toho volíme techniky a možnosti práce.

Vycházím z toho, že každý je odborníkem na svůj život a jen člověk sám zná řešení svých potíží. Mým úkolem je provést a pomoci řešení objevit.

Chcete se sejít v poradenském prostoru, v kavárně pro prvotní poznání a nebo jít do přírody?

Rozhodnutí je na Vás.

Cena konzultace vychází z principu  DAR ZA DAR.