Poradenství, osobní růst, psychohygiena

„Už nemohu“, „jsem vyčerpaný“, „nevím kudy kam„. Pronášíte tato slova často? Je na čase nastolit očistnou duševní rovnováhu dříve, než dojde k únavovému syndromu, syndromu vyhoření atp.

Naučím vás zbavit se psychické zátěže i jak začít pečovat o svůj vnitřní klid.  Společně nastavíme ZDRAVOU PSYCHOHYGIENU podle Vašich individuálních potřeb jako cestu ke spokojenému životu.
………..

Někdy dobře známe své mantinely i svůj směr, ale náhle se zamotáme v kruhu, přijdou pochybnosti, možná potřeba změny, pocity nespokojenosti či frustrace.
V rámci PORADENSTVÍ a ŽIVOTNÍHO ZASTAVENÍ si ujasníte svoji životní orientace, silné i slabé stránky, své předpoklady, svoji motivaci, možnosti ke zvládnutí různých situací nebo třeba zdroj opakovaných problémů.

S čím vám mohu pomoci:

 • zorientovat se ve svém životě a v oblasti vlastního osobního růstu, nasměrovat jej dále
 • zmapovat minulé prožitky, vytěžit z nich dary a nahlédnout na další cestu
 • nastavit osobní život směrem k jednoduchosti a spokojenosti
 • zanalyzovat hodnotovou orientaci k vašemu prospěchu
 • objevit nové úhly pohledu na vaše situace
 • objevit vaše silné stránky a jejich využití
 • sestavit vaši energetickou bilanci a objevit váš zdroj životní energie
 • sestavit relaxační a meditační cvičení přesně pro Vaši osobu
 • vnést postupně přirozenou péči o psychické zdraví do každodennosti
 • vést  při Vašich meditačních začátcích
 • sestavit grafologický portrét osobnosti
 • naučit základní propojení písma a životního postoje člověka a mírně tak umět odhalit druhé
 • dát poznat doprovázenou pouť

Pracovat vždy můžeme buď uvnitř prostoru nebo se vydat do přírody.

Naše setkání začíná obvykle sdílením a pojmenováním situace. Je to bod, kdy člověk potřebuje vyslovit nahlas, co se vlastně stalo, slyšet sám sebe a mít někoho nezainteresovaného, kdo mu poskytne jakési zrcadlo.

Z vlastní zkušenosti vím, jak nesmírně důležité je sdílení a mluvení nahlas s citově nezainteresovaným člověkem. Už to samo o sobě je obrovsky léčivé.

K další práci slouží nepřeberné množství technik a každému z nás vyhovuje něco jiného. Pracuji s těmi technikami, kterými jsem sama prošla a ukázaly se mi jako nejefektivnější. Jde např. o Kruh života, Sestavení energetické bilance, Zpracování rodových linií, Mapu života, Grafologické portréty a další z oblasti poradenství: 

 • Vyprávění – aktivní naslouchání – velmi účinná technika založená na plné pozornosti v okamžiku teď. Tím, že mluvíte nahlas, si uvědomujete a třídíte své myšlenky a názory. Aktivní naslouchání vás vede k uvědomění si dalších souvislostí a prožitku důvěry a sebedůvěry.
 • Reflektivní poradenství – klient je veden k uvědomění si souvislostí a různých úhlů pohledu, pozitiv a negativ své volby. Získává postupně pochopení ostatních zúčastněných na problému.
 • Gestalt poradenství – klient dostává jakési zrcadlo, které mu pomáhá objevovat sám sebe emocionálně i fyzicky. Vlastní interpretací se dostává ke způsobu řešení svého problému.
 • Systemický přístup – pracujeme s tím, že problém vznikl v systému mnoha činů a interakcí a pokoušíme se je rozklíčovat.

Vždy vycházíme z toho, ŽE KAŽDÝ SÁM JE ODBORNÍKEM NA SVŮJ ŽIVOT A ŘEŠENÍ SVÝCH PROBLÉMŮ MÁME VŠICHNI UVNITŘ SEBE.  Podpořím Vás v jejich objevení.

Kde:
Literární klub Městské knihovny Humpolec

Nový Zlíchov 3172/6, 15 00 Praha 5