Program prevence pro firmy

 • Rostoucí zisky
 • Nízká nemocnost
 • Firemní kultura loajality a společných hodnot


Je to váš cíl?

Pak je čas zavést pozitivní leadership pro manažery a udržitelnou psychickou pohodu pro zaměstnance.

Jak na to?

Jednou z možností je péče o zaměstnance a zvyšování odolnosti manažerů i zaměstnanců. 

Takový člověk:

 • Umí pečovat o své zdraví, a tak nebývá v pracovní neschopnosti.
 • Má rád sám sebe, a tak vytváří příjemnou atmosféru na pracovišti.
 • Myslí pozitivně, a tak spoluvytváří kvalitní firemní kulturu.
 • Jeho výkon je stabilní, a tak firma nemusí řešit výkyvy.
 • Je férový, protože zná své kvality i slabiny a umí s nimi pracovat.

 

Jak vám mohu pomoci:

 • Pravidelně se setkávám se zaměstnanci nad profesními i osobními příležitostmi
 • Motivuji a podporuji ve zvládnutí atraktivních cílů
 • Funguji jako „firemní vrba“
 • Sestavuji konkrétní programy a workshopy přesně na míru

 

Využijte FKSP či jiný benefitový program přesně na míru svých zaměstnanců.

Vyberte si z nabídky nebo mi napište pro domluvení konkrétní zakázky. Program šitý na míru je vždy nejefektivnější.

Stres management - umění psychické pohody

Cíl:

 • Sebepoznání, hospodaření se svou energií
 • Asertivita, komunikace a dobré vztahy
 • Prevence vyhoření, práce se stresem

Spokojený zaměstnanec:

 • zná sám sebe
 • umí vytvářet příjemnou atmosféru a dobré vztahy na pracovišti
 • ví, jak pečovat o své psychické zdraví.

Program je postaven na rozvoji uvedených tří cílů. Je určen pro nastavení, obnovení a udržení psychické pohody zaměstnanců a k rozvoji zdravé atmosféry na pracovišti.

Popis programu:

Účastníci programu projdou základní metody sebepoznání a naučí se rozlišit, které techniky jsou pro ně vhodné. Nastaví si své osobní strategie a budou se umět lépe a efektivněji rozhodovat. Naučí se, jak hospodařit se svou energií.

Asertivní práva a jejich praktické zavedení do běžného dne uplatní zaměstnanci jak v pracovním, tak osobním životě.

Rozličné možnosti práce se stresem napomohou účastníkům programu, aby předešli dlouhodobé únavě, ztrátě motivace či samotnému vyhoření. Naučí se, jak rozlišit běžnou únavu od chronické únavy. Budou umět efektivně relaxovat.

Co se v programu dozví:

 • Jaký jsem typ a jak podle toho hospodařit se svou energií
 • Jak asertivně komunikovat své potřeby
 • Jak aktivně naslouchat a co to přináší
 • Zdravá psychohygiena – co to je a jak vnést rovnováhu do života
 • Stres – zdravá míra stresu. Jak ji odlišit od přetížení a jak se stresem účinně pracovat.
 • Vyhoření životní či profesní – co to je a jak se to „náhle“ stane.
 • Relaxace – jak účinně relaxovat, konkrétní techniky.
 

Účastníci si odnesou:

 • Poznání svého typu osobnosti
 • Konkrétní techniky pro hospodaření se svou energií
 • Techniky komunikace a asertivního jednání
 • Zvládání konfliktů
 • Techniky práce se stresem
 • Posílení sebedůvěry a vědomí své osobní hodnoty
 • Odpočinutou mysl i duši
 • Nový náhled na svůj život a možnosti jeho proměny
 • Chuť podílet se na pozitivní atmosféře firmy
 

Forma programu:

Teorie, nácvik, vyprávění, příběh, metafora.

Struktura semináře je postavena na jednoduchých a zkušeností osvědčených principech a technikách. Program je koncipovaný jako zážitkový, teorie je prokládána řadou praktických cvičení. Program je veden interaktivně, účastníci jej tvoří svými náměty a postřehy. Cílem je praktický nácvik strategií zvládání zátěže a uvědomění si svých limitů, silných stránek a sebeuvědomění. Účastníci si vše prožijí a techniky jim zůstávají v emoční paměti jako prožitek. Proto s nimi dokážou pracovat i v běžných životních situacích.

Délka programu:

Ideálně 3x 3h s odstupem 10 – 14 dnů.

Možno domluvit individuálně podle zakázky.

Cena:

Individuální domluva

 

Relaxační a meditační techniky pro profesní i osobní život

Cíl:

 • Schopnost krátce a efektivně relaxovat
 • Dovednost, jak pracovat se svou myslí.
 • Efektivní hospodaření se svou životní a časovou energií

Popis programu:

Program seznámí účastníky se základními meditačními a relaxačními technikami. Meditace vrací člověka zpět k propojení se svým tělem a ovládnutí své mysli. Přináší klid, efektivnější zacházení se svými emocemi a získání větší psychické odolnosti. Účastníci si budou moci prakticky vyzkoušet, která meditační nebo relaxační technika vyhovuje právě jejich přirozenému naturelu a budou se ji učit aplikovat do běžného života. Vysvětlíme si, jak s meditací pracovat v pracovním procesu a jak ji využít v domácích podmínkách k vlastní regeneraci a efektivnímu využívání svých sil a svého času. Naučí se efektivní jednoduché relaxace, které účastníci zvládnou po absolvování programu sami. Program je veden prakticky dle konkrétních potřeb účastníků. Účastníci si antistresové techniky trénují cíleně na jejich konkrétní životní podmínky a situace.

Co se v programu dozví:

 • Co to je meditace a jak ji využívat v západní společnosti
 • Jak nastavit mysl do kreativního módu
 • Jak rychle a účinně regenerovat v průběhu dne
 • Stresová reakce organismu a co s ní
 • Jak vnášet jednoduché relaxační nebo meditační techniky do běžného dne
 • Jak využít získané dovednosti k efektivnímu hospodaření se svým časem
 

Účastníci si odnesou:

 • Základy meditace
 • Baterii relaxačních technik
 • Poznání, která technika je právě ta „moje“
 • Sebepoznání, osobní time-manegement
 • Účinné možnosti práce se stresem
 • Lepší psychickou odolnost
 • Odpočinutou mysl a tělo
 

Forma programu:

Teorie, nácvik, příběh.

Délka programu

3 x 1,5h v rozestupu 1 týdne až 10 dnů

Cena: 

Individuální domluva dle zakázky

Chcete objednat program pro svou firmu nebo máte otázky? Napište mi

 

  Vaše osobní údaje budou použity pro účely komunikace v souladu s pravidly Zásady zpracování osobních údajů.

  Chcete-li ode mne dostávat užitečné informace z oblasti osobního rozvoje, potvrďte souhlas zaškrtnutím políčka