Program prevence pro školy

Primární prevence

Vycházím z přesvědčení, že nejlepší prevencí je pozitivní motivace, sebepoznání a rozvinutá empatie.

Programy připravuji dle zadání pro jakoukoliv věkovou kategorii.

Vyberte si z uvedených možností nebo zadejte váš konkrétní záměr a najdeme nejvhodnější cestu, jak program připravit a zrealizovat. 

Relaxační aktivity pro děti

Téma:

 • Umím si poradit se stresem
 • Umím se zklidnit
 • Cíleně a jednoduše relaxuji, když cítím potřebu

Cíle:

 • Zklidnění
 • Zvýšení vnímavosti a porozumění k sobě i k druhým
 • Uvědomování si vlastní sebehodnoty
 • Rozvíjení schopnosti přijímat a regulovat své emoce
 • Posílení psychické odolnosti
 • Znalost jednoduchých relaxačních technik pro praktické situace
 • Schopnost práce se svou myslí

Smysl projektu:

Projekt vychází z toho, že v současné době hodně dětí trpí poruchou pozornosti, hyperaktivitou, orientací na virtuální svět. Jejich pozornost je směřována ven – na virtuální realitu, na požadavky zvenčí, na ocenění kamarádů. Chybí schopnost směřovat pozornost dovnitř sebe. Chybí schopnost vnímat „řeč svého těla“ a cítit včas svoji nepohodu. Současná doba ještě více posílila žití ve virtuálním světě.

Do svého budoucího života děti potřebují dobrou psychickou a fyzickou odolnost, péči o své zdraví, umění empatie k sobě i k okolí. Na tyto schopnosti je projekt zaměřen.

Popis projektu:

 • Přirozenou a hravou formou se děti seznámí s tím, jak reaguje jejich tělo a mysl v běžných situacích.
 • Naučí se jednoduché způsoby, jak porozumět emocím svým i emocím druhých. Poznají možnosti, jak s emocemi pracovat.
 • Poznají, jaké signály k nim vysílá tělo ještě před tím, než emoce vypukne a učí se, jak je možné včas reagovat.
 • Vědí, že je v pořádku emoce přijmout, ne potlačovat. Vědí, že jsou možnosti, jak emoci projevit přijatelně pro sebe i ostatní tak, aby jim její projev neškodil.
 • Naučí mnohé hravé techniky, jak rychle zregenerovat svoji mysl a tělo v okamžiku, kdy se cítí unavené či vystresované.
 • Po celou dobu výuky jsou vraceny ke kontaktu s tělem jako s nedílnou součástí sebe sama.


Výstupy:

 • Porozumění svým prožitkům, pocitům a signálům svého těla
 • Baterie relaxačních technik
 • Schopnost udržet svoji pozornost delší dobu.
 • Dovednost, jak se zklidnit a zrelaxovat.
 • Schopnost pracovat se stresem

 

Struktura programu:

Komunikace

 • Vytvoření prostoru hravosti a důvěry
 • Důvěra a sdílení mě posiluje
 • Všímavost k sobě i druhým

Tělo

 • Jak ke mně tělo mluví
 • Jak ho mohu uvolnit
 • Jak mě jeho stav ovlivňuje

Emoce 

 • Jak na strachy, úzkost, nejistotu
 • Co když dám najevo své emoce
 • Co říkají mé emoce o mě
 • Jak si skrze emoce získám a udržím kamarády

Dech

 • Jak mi pomůže dech ve škole či s kamarády
 • Dech je můj stálý přítel
 • Jak můžu využívat dech ve svůj prospěch

Forma:

Pravidelný workshop 1x týdně vždy 1,5 hodiny s přestávkou / 3 měsíce

Metody:

Hra, nácvik.

Evaluace:

Závěrečný sdílecí kruh – děti si společně sdělují své prožitky. Využíváme metodu kruhu a mluvícího předmětu. Děti se tak učí, že mluví vždy jen jeden a ostatní mu naslouchají. Nenásilně tak dostávají informaci, jak různě můžeme danou techniku prožívat a učí se respektu.

Místo konání:

Klubovna, tělocvična či jiná volnočasová místnost

Materiální zázemí:

Karimatky, polštářky, deky, hudební nosič

Finanční rozpočet:

Odměna lektora: 1500,-/výuková lekce/ 15 dětí

Cena zahrnuje: přípravu lektora, realizaci, materiál, dopravu a zhodnocení kurzu.

Už vím

Téma:

 • Vím, kdo jsem
 • Umím jasně a klidně komunikovat
 • Vím, jak se bránit,
 • Umím se zdravě prosadit
 • Ctím a respektuji druhé

Cíle:

 • Porozumění sobě – sebedůvěra
 • Asertivní práva
 • Komunikace
 • Mezilidské vztahy
 • Spolupráce
 • Aktivní budování přátelství
 • Respekt a tolerance
 • Manipulace
 • Zvládání konfliktů
 

Smysl projektu:

Děti se postupně a prakticky učí komunikovat své potřeby a názory. Je rozdíl říkat své názory na sociálních sítích nebo v reálném životě, tzv. face to face. Děti se seznámí s asertivními právy tak, aby je uměly využít v běžném každodenním životě. Budou vedeny k aktivnímu budování vztahů a k toleranci a respektu k odlišnosti druhých.

Popis projektu:

 • Co je to asertivita, co jsou asertivní práva a koho se týkají.
 • Asertivní práva v praxi.
 • Komunikujeme své potřeby se zdravým sebevědomím.
 • Aktivně nasloucháme tomu, co potřebují druzí.
 • Je lépe spolupracovat než soutěžit. Co mi spolupráce přinese.
 • Pokud chci mít opravdové vztahy, musím je budovat a pečovat o ně. Jak na to.
 • Poznám manipulaci a umím s ní pracovat.
 • Konflikty jsou běžnou součástí života. Řešíme je asertivně.
 

Výstupy:

 • Porozumění sobě a druhým.
 • Sebedůvěra a zdravé sebevědomí.
 • Empatická komunikace.
 • Schopnost postavit se za sebe a obhájit svůj názor.
 • Úcta a respekt k sobě i druhým.
 • Zdravé prosazení se a uplatnění.
 • Upevnění vztahů v třídím kolektivu i v životě
 

Forma:

Pravidelný workshop 1x týdně vždy 1,5 hodiny s přestávkou / 3 měsíce

Metody:

Zážitková pedagogika, hra, nácvik, příběh, metafory, sdílení.

 Evaluace:

Ústní i písemná forma. Děti si společně sdělují své prožitky formou komunitního kruhu. Využíváme mluvícího předmětu. Děti se tak učí, že mluví vždy jen jeden a ostatní mu naslouchají. Nenásilně tak dostávají informaci, jak různě můžeme danou techniku prožívat a učí se respektu. Sdílíme své využití naučených technik z praxe.

Místo konání:

Klubovna, tělocvična či jiná volnočasová místnost

Materiální zázemí:

Flipchart, karimatky, polštářky, deky, hudební nosič

Finanční rozpočet:

Odměna lektora: 1500,-/výuková lekce/ 15 dětí

Cena zahrnuje: přípravu lektora, realizaci, materiál, dopravu a zhodnocení kurzu.

Poptejte program pro Vaši třídu nebo skupinu

  Vaše osobní údaje budou použity pro účely komunikace v souladu s pravidly Zásady zpracování osobních údajů.

  Chcete-li ode mne dostávat užitečné informace z oblasti osobního rozvoje, potvrďte souhlas zaškrtnutím políčka