Péče o duši

Péče o duši  znamená především hygienu duše.  Víme poměrně dobře jak pečovat o tělo - sportovat, zdravě jíst, dopřát si masáž, odpočinout. Ale člověk není jen tělo. Je také mysl a duše.  Jedno bez druhého není vyvážené a necítíme se dlouhodobě dobře. Potřebujeme se starat o celou svoji bytost. Tvoří harmonický celek. Současné vědy již chápou zdraví v ideálním případě jako vyvážené zdraví fyzické, psychické, sociální a duchovní.

Co se stane, když budete o svoji duši dobře pečovat?

 • Zvýší se Vaše osobní subjektivní spokojenost
 • Budete mít fungující sociální vztahy
 • Ve Vašem životě bude mít své stálé místo radost a pozitivní mysl
 • Pocítíte jaké to je žít v dobrém vztahu sám se sebou, ve zdravé sebelásce
 • Dobrý osobní pocit je výborná prevence nemocí
 • Udržíte si pracovní výkonnost
 • Získáte odvahu k novým začátkům
 • Zvýší se Vaše odolnost, sebevědomí a rozhodnost
 • Budete umět včas a dobře využít některou svoji osobní strategii zvládáni zátěžových situací

Proč se dnes mluví o péči o duši, copak to dříve nebylo třeba?

Dnešní člověk žije v jakémsi oddělení. Již Sokrates mluvil o člověku jako spojení těla, mysli a srdce. Tedy tělo + racio + emoce.

Tak, jak jsme se vyvíjeli a vymýšleli vše, co nám zjednoduší a zpohodlní život,  jsme dosáhli jako civilizace skvělých výsledků. Ale cestou jsme se oddělili od rovnováhy. Děti ve škole rozvíjí především mysl. Pracovní výkon je také nastaven na mysl. Díky mnoha výdobytkům zvládáme spoustu věcí, ale vytratil se nám pohyb. Nemáme rovnováhu mezi fyzickou a psychickou námahou. Stáhli jsme se do kanceláří či domovů a odloučili se od přírody. Máme materiální dostatek a jsme denně konfrontováni s tím, co dalšího nám schází ke spokojenosti. Přesto necítíme vyšší míru štěstí. Dnešní člověk je přesycen podněty zrakovými, sluchovými a vizuálními a ztrácí schopnost být chvilku v tichu a vnímat sám sebe. To vše přináší psychikou únavu, pocit nespokojenosti, potřebu stále hledat další a další podněty radosti, povrchní vztahy a nemoci.

Péče o duši znamená návrat rovnováhy v životě.

Mít zdravě rád sebe a druhé, umět se radovat, být vděční za vše, co máme a pečovat o to, pečovat o své zdraví, uvažovat a žít jednodušeji s využitím našich výdobytků.

Ráda Vám pomohu nalézt a krok po kroku tvořit na cest k Vaší životní rovnováze a péči o duši. Možná si vyberete některé veřejné semináře a možná upřednostníte individuální setkání, kdy si nastavíme další kroky a naučíme se, jak efektivně o sebe pečovat.

 

Určitě vyzkoušejte sami doma pro svou duševní pohodu:

 • Relaxaci – můžete s nahrávkou (ZDE vás doprovodí můj hlas) nebo intuitivně v tichu, ve vaně, jak je vám příjemné
 • meditaci,
 • pravidelnou tělesnou aktivitu – pravidelně pár minut je pořád lepší než nic. Navíc si tak vytváříte návyk pohybu
 • pobyt v přírodě – procházejte se, nadechujte energii přírody, jděte po dešti – je vše silnější
 • dechová cvičení
 • ponořte se do hudby, kterou máte rádi
 • nechte volně klouzat ruku po papíru nebo, kreslete, je-li to váš koníček
 • tvořte – cokoliv vás napadne.
 • Vařte
 • Fyzicky pracujte