PREVENCE VYHOŘENÍ

Motto: „Vždy dbej na dobrou společnost, obzvlášť když jsi sám se sebou“.

Péče o duši, cesta k sobě

Chcete-li předejít vyhoření, ať už životnímu či profesnímu  – je třeba život trochu zjednodušit, jasně ho nasměrovat, stanovit sobě hranice, naučit se pečovat o své zdraví, o svou duši.

Zajímá-li vás toto téma, můžete využít některého veřejného semináře  a nebo si domluvit individuální schůzku.

Jak budeme postupovat:

 • definujete si zdroj případného vyhoření
 • naučíte se pracovat se stresem
 • naučíte se pečovat o svou duši, a to tak, aby to bylo slučitelné s každodenností, žádné rozsáhlé úkoly a přehnaná sebepéče.
 • zjednodušíte zažité vzorce tak, aby život šel efektivně, aby se srovnal příjem a výdej.

 

Trocha teorie o vyhoření:

Vyhoření je stav, kdy cítíme frustraci, nespokojenost, únavu, absolutní nechuť cokoliv dělat. Je to stav, kdy člověk jen přežívá.

Prevence vyhoření, foto, oblyčej

Rozeznáváme:

 • Pracovní vyhoření – nespokojenost s prací a zároveň neschopnost ji změnit.
 • Životní vyhoření – nespokojenost v osobním životě a neschopnost ho změnit.

Na obojím se podílí více faktorů a vždy je tam nedobrý vztah k sobě samému.

Abychom těmto stavům předešli či je překonali, je třeba svůj život zjednodušit, pochopit zažité vzorce chování a krůček po krůčku je proměňovat směrem k životní spokojenosti a radosti.

Témata, která se ve vyhoření objevují:

 • Identita – kdo jsem, po čem toužím, jak toho mohu dosáhnout
 • Hodnoty – co je pro mě opravdu podstatné, aby můj život byl spokojený a radostný
 • Energie, time management – rovnováha v příjmu a výdeji mé životní energie
 • Odolnost – osobní strategie zvládání zátěžových situací
 • Pozitivní myšlení – každá krize nese problém i jeho řešení, které posouvá člověka na další úroveň
 • Smysl života – co ode mě život chce, co mě naplňuje
 • Péče o duši – co mi dělá radost, jak efektivně relaxovat

Cítíte-li potřebu nahlédnout na některá svá témata z odstupu, ráda budu po tuto část životní cesty vaším partnerem, ukazujícím nové úhly pohledu.

Společnou prací nastartujeme cestu zpět k vaší životní pohodě. Konzultace mohou proběhnout dle vašeho přání v pracovně či cestou přírodou.

Cena: 550,-Kč/h