Relaxační techniky

Relaxační techniky působí tak, že neodstraňují příčinu stresu či jiných potíží. Jsou ale jednou ze strategií, jak náročnou situaci zvládnout, jak prohloubit odpočinek, jak zvýšit svoji odolnost vůči stresu, jak osvěžit své mentální procesy.

Stres působí na člověka tak, že na základě signálu z mozku dojde k napětí ve svalech, zrychlení tepu a dechu, zaktivování důležitých orgánů těla zvýšeným prokrvením tak, aby tělo bylo připraveno k útěku či útoku.

Relaxační techniky formou svalové relaxace dokážou uvolnit napjaté svaly. Imaginace tepla dokáže roztáhnout cévy. Mozek dostává signál, že nebezpečí již pominulo. Uvolňující dechové či meditační techniky přivedou tělo do uvolněného stavu.

Výzkumy dokazují, že mozku je jedno, zda je stres reálný nebo si jej tvoříme sami v představě katastrofických scénářů. Tělo reaguje vždy stejně. Silně empatičtí jedinci dokonce mohou mít problém, pokud se např. do katastrofického děje sledovaného ve filmu příliš vžijí, tělo pak reaguje, jakoby se jednalo o skutečnost. Dokonce si ukládá takovou „realitu“ jako prožitou zkušenost.

Není tedy důležité, zda jste fyzicky v zátěžové situaci jako je nehoda, živelná katastrofa… nebo si tvoříte tento scénář v sobě tím, že jste před náročnou zkouškou, jednáním, vystoupením. Způsob prožívání dává tělu signál o míře stresu a tělo reaguje.

Relaxační techniky dávají postupně škálu možností reakcí pro zvládnutí stresu a následně zkušenost zvládnutí.

Některé typy relaxačních technik:

  • Řízená vizualizace – navození uvolnění, pozitivních emocí či zdárného řešení problémů. Výborně funguje i jako příprava na zátěžovou situaci.
  • Meditace – spolehlivá technika, jež přináší postupným praktikováním klid a vyrovnanost. Člověk si vytváří nadhled nad svým životem a daleko lépe chápe životní souvislosti a jejich následky.
  • Meditace v přírodě – zastavení v přírodě se zaměřením na vnímání smyslových vjemů, propojení vesmírného celku, využití jednotlivých přírodních prvků. Patří sem i meditace na chůzi či vědomá chůze.
  • Všímavost – jde o vědomé prožívání vlastních pocitů a vnějších projevů, všímání si myšlenek.
  • Dechová cvičení – dech jako základ života, dech jako projev momentálního stavu člověka. Mělké, zrychlené či hluboké dýchání. Způsobem dechu můžeme zásadně ovlivnit fyziologické i psychické prožívání.
  • Svalová relaxace – cílené napětí a následné uvolnění svalů zvědomuje tělesnou pozici a její vliv na celkový psychický stav.
  • Smích – přirozený mechanismus uvolnění těla a přísun endorfinů
  • Relaxační hudba  – jakákoliv hudba na mozek velmi významný vliv. Samovolně evokuje pocity a prožívání. Relaxační hudba dokáže navodit pocity uvolnění a zklidnění.
  • Procházky – tělo dostává přísun čerstvého vzduchu a lepšího prokrvení díky přirozeného pohybu. Dochází tak k okysličení mozku a celkovému uvolnění svalů.