Meditace Individuální a skupinové vedení

Štěstí pochází z důvěrného a blízkého vztahu se svým nejniternějším „já“. Meditace je nástroj, jak tento vztah budovat a poznávat.

Předám vám účinné techniky umění klidného soustředění a naučím vás, jak snadno tímto stále dosažitelným nástrojem dojdete k fyzickému a duševnímu uvolnění, sebepoznání, rozvoji vlastní kreativity, spirituality a nadhledu nad životem.

Nabízím:

Pravidelné večery s meditací ve skupině

Individuální vedení meditace

nebo Relaxační podvečer přesně pro vás (pro jednotlivce)

Objednejte si svůj čas na kontaktech: Ivana.kmochova@seznam.cz nebo tel. 736 442 694

Kde :
Doupě Městské knihovny Humpolec, Dolní náměstí 250

Nový Zlíchov 3172/6, 150 00 Praha 5