Grafologie pro život

Tak, jak se písmo pohybuje po papíru, tak se člověk pohybuje životem.

 

Grafologie je poměrně složitá věda obnášející poctivé letité studium. Kvalita jejích výstupů je značně závislá od kvality a zkušeností grafologa. Není možné ji naučit na krátkém kurzu.

Je však možné pochopit základní souvislosti v projevu člověka a jeho rukopisu. Rukopis je nazýván také „mozkopisem“ – tedy něčím, co jde z podvědomí, je nevědomým procesem.

RUKOPIS JE JEDINEČNÝ PROJEVEM ČLOVĚKA A NEEXISTUJÍ NA SVĚTĚ DVA TOTOŽNÉ

Na workshopu se zaměříme na tato témata:

  • Vysvětlíme si základní principy grafologie a budeme se učit poznat prožívání své a druhých v souvislosti s rukopisem.
  • Přečteme postupně člověka podle jeho nevědomého projevu nejen v rukopisu
  • Možná si vyzkoušíme meditaci písmem

Tak, jak se budeme učit vnímat jednotlivé druhy písma, budeme se i přirozeně učit hlouběji

POROZUMĚT NEJEN CHOVÁNÍ DRUHÝCH, ALE TAKÉ SAMI SOBĚ.

Změnou písma lze měnit i osobnost člověka. Metoda, která se touto terapií zabývá, se nazývá grafoterapie. Určitě jste si všimli, že tak, jak se vyvíjí a mění člověk, tak se mění i písmo. Není tedy důvod, aby to nefungovalo i obráceně.

To vše si ukážeme a vysvětlíme.

Rozsah: 2 – 3h