Revize života

Praktický workshop, kdy si zrevidujeme svoji dosavadní cestu životem, vytěžíme ze své minulosti  a  odrazíme se dále směrem k životu jednoduchému a naplněnému.

  • Zjistíme, kdy jsme ve svém životě spokojeni (obvykle potřebujeme znát směr, smysl a svoji zatížitelnost)
  • Zpracujeme si kruh života a sociální panorama za účelem poznání, jaké karty máme právě v ruce
  • Zhodnotíme si svoji energetickou bilanci
  • Vytvoříme si jednoduché pomůcky pro orientaci v rozhodováních (pokusíme se objevit své silné stránky )

Motto: VŽDY PRACUJ S TÍM, CO MÁŠ PRÁVĚ TEĎ K DISPOZICI. NEVZHLÍŽEJ K NĚČEMU, CO BYS MÍT TEPRVE CHTĚL, AŤ UŽ SE JEDNÁ O LIDI, VĚCI ČI HODNOTY.

Cíl: Vytěžit ze svého prožitého života maximum, poznat své dary a pokračovat směrem ke svému naplnění.

Proč vznikl workshop Revize života?

Z příběhů lidí jsem zjistila, že často chceme v životě něco nového a máme pocit, že nemáme dost nástrojů, vzdělání, odvahy, podpory apod. k tomu, abychom to mohli mít. Když si však uvědomíme a na papír zpracujeme, co máme za sebou, jaké lidi a možnosti kolem sebe, objevíme, že už máme vše potřebné.  Jediné, co je třeba, je uvidět pořádně tu současnost a mít podporu k prvním krokům.

 

Rozsah:

4 – 5h

Cena: 490,-/h/osoba