Zdravá psychohygiena

Proč slovo „zdravá“?
Dnes je zdůrazňován význam péče o své fyzické i psychické zdraví.  Stává se občas, že lidé  sklouznou k přehnané péči, která je pak odvádí od běžného radostného života.

Jde o to, když se stane dalším životním úkolem to, že je třeba jedna očistná kůra za druhou, různé výplachy orgánů, čistění  rodových linií, myšlenkových procesů, starých zranění apod. To vše, je-li to v nadměrné míře,  nás postupně začne odvádět od radosti a běžného života. Náplní přítomnosti se stává další čištění, další zdravotní kůra a další a další.....v konečné fázi úkol. Ztrácí se radost.

Ve společném kruhu si posdílíme své zkušenosti a poznání.

Co vás čeká:

  • Odnesete si tipy na zdravé procesy a zdravou psychohygienu použitelnou pro běžný život.
  • Získáte nové úhly pohledu
  • Naučíte se vést svůj život do rovnováhy

Prožijete podvečer v radosti, pohodě a poznání.

Struktura:

  • Sdílecí kruh
  • Zdraví mentální, fyzické, psychické – zásady zdravé psychohygieny
  • Zmapování svého života z různých úhlů pohledu
  • Pozitivní psychologie v praxi
  • Meditace či relaxace
  • Závěrečný kruh

Cíl: Radost v životě, rovnováha a spokojenost jako cesta k naplněnému žití.

Rozsah: 2 – 3h

Cena: 230,-/ osoba