Tvůj příběh je Tvůj dar

Cesta k radosti a životní spokojenosti

POCHOPÍTE SVŮJ ŽIVOT

Metoda odkrývá souvislosti Vašeho života. Ukazuje vaše životní karty, vaše silné stránky, váš potenciál a kroky dalším směrem. Poznáváte smysl svých omezení a potíží, objevujete své dary. Mapujete vše, co máte v ruce a třeba si to ani neuvědomujete.
„VŽDY PRACUJ S TÍM, CO MÁŠ PRÁVĚ TEĎ K DISPOZICI. NEVZHLÍŽEJ K NĚČEMU, CO BYS MÍT TEPRVE CHTĚL, AŤ UŽ SE JEDNÁ O LIDI, VĚCI ČI HODNOTY“

Všichni někdy zažíváme pocit, že se točíme v kruhu. Tolik bychom z něj chtěli vystoupit, ale jak? Zdá se, že kdybychom měli více odvahy, odhodlání, sebedůvěry, zkušeností, jiné rodinné zázemí…., že by to šlo. Jenže nemáme. A tak si pomalu a jistě zvykáme a opouštíme své touhy – nerealizujeme je. Nerealizujeme sebe.

Výsledkem je vyhořelý neuspokojivý vztah, práce, která nebaví, různé zdravotní problémy. A v hlavě věta „všude je něco“…

A PŘITOM MÁME VŠECHNO, CO POTŘEBUJEME, JEN TO NEVIDÍME, NEUMÍME UCHOPIT.

Tvůj příběh je Tvůj dar vám ukáže:

  • Kdo jste, odkud jdete a kam směřujete
  • Jaké je vaše sociální panorama (lidé, kteří na vás mají vliv a jak jej nejlépe využít)
  • Jaké jsou vaše životní karty
  • Na čem můžete stavět
  • Co vám předal váš rod pro vaši životní cestu
  • Kde naleznete podporu a oporu
  • Jaké kroky potřebujete udělat právě teď a jak. Kdo nebo co vám s nimi může pomoci.

POCHOPÍTE SVOJI SÍLU A OTEVŘETE DVEŘE K NAPLNĚNÍ SVÝCH TUŽEB A PŘÁNÍ.

Metoda  je vhodná pro všechny:

  • Kdo přemýšlejí, co ve svém životě vlastně mají, jak to co nejlépe uchopit a jakým směrem se vydat dále.
  • Ocitli se v konkrétní životní situaci a ještě neví, jak nejlépe pokračovat
  • Balancují svůj život, aby ho co nejlépe využili pro další směřování

ZNÁZORNĚNÍ VŠECH SOUVISLOSTÍ VÁM POMŮŽE NAJÍT KROKY Z VAŠICH TRABLŮ ČI ZAMOTANÝCH SITUACÍ A SMĚR K VAŠIM CÍLŮM.

Metoda vychází z narativní psychologie. Jeden z jejích hlavních představitelů, americký psycholog P. McAdams, ji vymezil do základních částí (klíčové události, hodnoty a přesvědčení, perspektivy, cíle a sebeobrazy), se kterými budeme pracovat, avšak dále je rozšíříme (mé životní karty, lidé kolem atd.)

VYPRÁVĚJTE SVŮJ ŽIVOT V SOULADU SE SEBOU SAMÝMI! REALIZUJTE SE!

Individuální konzultace: 550,-/h nebo 1000,-/2h

Skupinové workshopy naleznete dle vypsaných termínů v kalendáři akcí.