Základy meditace pro profesní i osobní život

Seminář je určen pro lidi, kteří chtějí:

  • umět pracovat se svou myslí
  • posílit svoji sebedůvěru
  • efektivně využívat svoji životní a časovou energii
  • prohloubit své sebepoznání

Popis semináře:

Seminář seznámí účastníky se základními meditačními technikami. Meditace vrací člověka zpět k propojení se svým tělem a ovládnutí své mysli. Přináší klid, efektivnější zacházení se svými emocemi a získání větší psychické odolnosti. Účastníci si budou moci prakticky vyzkoušet, která meditační technika vyhovuje právě jejich přirozenému naturelu a budou se ji učit aplikovat do běžného života. Vysvětlíme si, jak s meditací pracovat v pracovním procesu a jak ji využít v domácích podmínkách k vlastní regeneraci a efektivnímu využívání svých sil a svého času. Seminář je veden prakticky dle konkrétních potřeb účastníků.

Účastníci si odnesou tato poznání a nácviky:

  • Pozornost a její význam pro náš život
  • Způsoby práce s pozorností
  • Dech jako učitel při meditaci
  • Zdroj mé osobní energie a síly
  • Jak efektivně využívat vizualizace
  • Možnosti rychlé relaxace

Délka semináře: 2h

Cena: dle domluvy podle ceny prostoru